Presentasjoner fra arbeidsmøte 19. august

Publisert

Tirsdag 19. august arrangerte Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening et informasjons- og arbeidsmøte om tema motorferdsel. Møte satte fokus på viktige faktorer vedrørende kunnskapsgrunnlaget om snøscooterkjøring i utmark. Vi har samlet presentasjonene og filmene som ble benyttet.   Presentasjonene fra møte:   1. Naturvärdsverket – Per-Olov Wikberg 2. NINA – Odd Inge Vistad 3. Statens… Read more »

Tirsdag 19. august arrangerte Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening et informasjons- og arbeidsmøte om tema motorferdsel.

Møte satte fokus på viktige faktorer vedrørende kunnskapsgrunnlaget om snøscooterkjøring i utmark. Vi har samlet presentasjonene og filmene som ble benyttet.

 

Presentasjonene fra møte:

 

1. Naturvärdsverket – Per-Olov Wikberg

2. NINA – Odd Inge Vistad

3. Statens naturoppsyn dokumentasjon av snøscooterkjøring i Telemark

4. En film om snøscooter og snøskred. Utviklet av Nationella Snoskoterradet i Sverige

 

 

Norsk Friluftsliv har samlet alle relevante dokumenter vedr. regjeringens arbeid med snøscooterforsøk og endring av motorferdsellov i en artikkel.

Alt du trenger å vite om regjeringens snøskuterforsøk

Del denne artikkelen