Vi kan vinne 406 000 leveår

Publisert

Helsedirektoratet har i sin rapport «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet» (2014) beregnet at potensiell velferdsgevinst ved fysisk aktivitet i Norge er over 406 000 leveår med god livskvalitet, pr år, dersom alle inaktive og lite aktive ble fysisk aktive. Her er potensialet statistisk fordelt pr kommune og fylke i Norge.   Selv for små kommuner er det… Read more »

Helsedirektoratet har i sin rapport «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet» (2014) beregnet at potensiell velferdsgevinst ved fysisk aktivitet i Norge er over 406 000 leveår med god livskvalitet, pr år, dersom alle inaktive og lite aktive ble fysisk aktive. Her er potensialet statistisk fordelt pr kommune og fylke i Norge.

 

Selv for små kommuner er det er overraskende stort potensial. Omvendt kan man også si at tapet av kvalitetsjusterte leveår for innbyggere i Norge på grunn av mangel på fysisk aktivitet er enorme.

 

Helsedirektoratet opplyser også om at et leveår med god livskvalitet i samfunnsøkonomisk forstand er verdsatt til 1,12 mill. Dette er ikke «inntekter» men den verdi samfunnet setter på et godt leveår med god helse.

 

Norge brukte i 2013 hele 288 milliarder på helse og omsorg. En vesentlig del av kostnadene skyldes livstilssykdommer, hvor igjen inaktivitet er en vesentlig årsak.

 

Norsk Friluftsliv håper tallene pr kommune og fylke blir en skikkelig vekker for alle som er politisk og praktisk ansvarlige for å iverksette helsefremmende tiltak. Det finnes nok kunnskap til å iverksette mange effektive og virksomme tiltak. Resultat vil bli livsglede og livskvalitet for mange, og bedre økonomi for samfunnet.

 

Potensiell velferdsgevinst pr kommune – fysisk aktivitet

 

Ved spørsmål kan Norsk Friluftsliv kontaktes.

Foto: Tania Bækkevold/Biofoto

Del denne artikkelen