vannscooter
vannscooter

Politiet oppfordrer til å ta bilder av ulovlig vannscooterkjøring

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

For å anmelde ulovlig vannscooterkjøring i sommer, oppfordrer politiet å ta bilder og film av kjøringen.

Vannscooter ble fra 18. mai likestilt med fritidsbåter i Norge. Til tross for motstand fra politiet, reiselivet og friluftslivsorganisasjoner, valgte regjeringen å oppheve forskriften.

Det har ført til at mange kommuner nå jobber på spreng for å få regulert vannscooterkjøringen i sine områder, mens politiet og andre frykter at man står overfor en ulykkessommer.

Regelverket for både vannscootere og fritidsbåter sier at det er ulovlig å kjøre i verneområder og at man ellers må holde en fart på maksimalt fem knop inntil man er femti meter fra land. Mange kommuner har større avstand fra land med fartsbegrensninger.

Avhengig av publikumstips

For å fange opp de som bryter lovverket på vannscooter og andre båter er politiet avhengig av publikumstips, slik at de kan få stoppet ulovlig kjøring.

Politiet oppfordrer derfor til sikre bilde- og filmbevis for å kunne anmelde ulovlig vannscooterkjøring.

– Dersom du ser noen drive med villmannskjøring på vannscooter, eller annen type båt, er det viktig at du tar bilde eller video. Slik får du bevis til å identifisere hvem som kjører, og hvordan de kjører, forteller politiinspektør i Vestfold Ole Bjørn Sakrisvold.

– Man trenger ikke bildebevis for å anmelde noen, men klarer man å dokumentere hvem det er og hvordan de bryter loven, så hjelper det mye. Konkrete opplysninger, eller aller helst bildebevis, hjelper mye, men vi vil selvsagt ha så presis beskrivelse som mulig, forteller Sakrisvold.

– Politiet har ikke mange båter ute i sommer, så vi kan ikke være over alt. Med tips får vi vite hvor de stort trafikkerte områdene er, slik at vi får prioritert dem, sier Sakrisvold.

Gjør ferien bedre for deg selv og andre

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, sier at det er veldig viktig å reagere mot de som kjører ulovlig på vannet, uansett fartøytype.

– De som kjører for fort nær land utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko, samtidig som de skaper mye støy for de som oppsøker naturen for å finne ro og hygge. Ved å anmelde og dokumentere uvettig kjøring, vil vi over tid få større fokus på hensynsfull ferdsel, og gjøre ferien bedre for oss selv og andre, forteller Heimdal.

Han sier at selv om ikke fartsbøller blir tatt hver gang, vil det likevel ha god effekt å si i fra til politiet.

– Det vil ikke bare gjøre politiet og politikerne mer oppmerksomme på hvor det er fare for fart og støy, men vannscooterførerne vil også vite at de blir sett og fulgt med på, og de vil da bli flinkere til å kjøre mer forsvarlig, forteller han.

Heimdal avslutter med å si at Norsk Friluftsliv ønsker seg en sommer med rekordlave ulykkestall.

– Det kan vi oppnå ved å senke farten, bare føre båter og vannscootere i edru tilstand, og ved å bruke redningsvest.

Del denne artikkelen