Politiet frykter ulovlig kjøring

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

-Vi er glad for at Politidirektoratet og Økokrim er bekymret over regjeringens foreslåtte lovendring for fornøyelseskjøring med snøscooter. Politiet frykter mer ulovlig snøscooterkjøring og krever derfor meget klare regler, sier Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv.

Politiet frykter mer ulovlig snøscooterskjøring: I sine høringsuttalelser skriver Økokrim, Politidirektorat og politidistrikter at forsøksordningen vil ha sterke negative konsekvenser for natur og friluftsliv.

– Hvis forslaget blir vedtatt vil det medføre en økt ferdsel med snøskuter i utmark. Vi er redd det også blir mer ulovlig kjøring, sier Rune Sørholt som er miljøkoordinator for politiet i Nord-Trøndelag til Nrk Trøndelag i dag. Politiet foreslår også sanksjoner med en strafferamme på opptil 2 års fengsel.

– Når regjeringen nå vil åpne for fornøyelseskjøring mener vi i Norsk Friluftsliv at det først må settes av penger til kontroll for ulovlig kjøring – deretter kan man diskutere hvilke sanksjoner som trengs. Vi tror ikke nødvendigvis trusler om fengselsstraff er veien å gå. Det største problemet er at det i Statsbudsjettet for 2015 ikke er satt av en krone i midler til kontroll! Derfor er vi, som Politiet, svært bekymret, sier Meland.

Siri Meland understreker at Norsk Friluftsliv IKKE er mot nyttekjøring med snøscooter. – Vi trenger snøscootere til redningsarbeid, løypekjøring og frakt. Men vi vil ikke ha motorsport ut i naturen. Flere snøscootere vil gi flere ulykker, og Norge er allerede på verdenstoppen når det gjelder snøscooterulykker, understreker Meland.

Flertallet av det norske folk, 3 av 4, ønsker heller ikke mer motorisert ferdsel i naturen.

-Regjeringens forslag til lovendring for å åpne for snøscooterkjøring foregår likevel nå i rekordfart, uten at konsekvensene for natur og dyreliv, folkehelse eller ulykker er kartlagt. Og nå også uten nødvendige midler til kontroll – vi mener derfor at lovforslaget bør stoppes, mener Siri Meland.

Del denne artikkelen