Parken forebygger «velferdssykdommer»

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk artikkel viser til at byens grønne rom potensielt kan forebygge og lindre «velferdssykdommer». Utenlandske erfaringer har dokumentert et stort potensiale i kombinasjonen natur – og sunnhetsinitiativer. Byplanleggere har innsett at rekreative grønne områder er viktige når folk skal velge boligområde. Bakgrunnen for dette er sunnheten og ønsket om å bevege seg mer og… Read more »

En dansk artikkel viser til at byens grønne rom potensielt kan forebygge og lindre «velferdssykdommer». Utenlandske erfaringer har dokumentert et stort potensiale i kombinasjonen natur – og sunnhetsinitiativer. Byplanleggere har innsett at rekreative grønne områder er viktige når folk skal velge boligområde. Bakgrunnen for dette er sunnheten og ønsket om å bevege seg mer og være mer ute. Dette er to problematiske forhold for både barn og voksne i en moderne livsstil.

Internasjonal forskning har siden 1980 årene påvist at grønne områder har en gunstig innflytelse på den enkeltes velbefinnende. Naturlige omgivelser reduserer stressreaksjoner, søvnproblemer, muskelspenninger og appetittløshet. Også depresjon påvirkes av grønne omgivelser. Grønne og blå byrom til ettertanke, opplevelser, mosjon og lek, kan derfor bli avgjørende for å forebygge tidens «velferdssykdommer» som diabetes type 2, stress og hjerte- karsykdommer.

Les artikkelen her: Parker forebygger velfærdssygdomme

Del denne artikkelen