Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Åtte råd til kunnskapsministeren

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Under Arendalsuka fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert åtte gode råd til hvordan man kan bruke naturen mer i undervisningen. Kunnskapsministeren var positivt til grunnlaget om å bruke naturen som klasserom og til å bruke friluftsliv som metode i undervisningen. – Nå må positive tanker omsettes til handling og friluftsorganisasjonene står på videre, sier Norsk… Read more »

Under Arendalsuka fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert åtte gode råd til hvordan man kan bruke naturen mer i undervisningen.

Kunnskapsministeren var positivt til grunnlaget om å bruke naturen som klasserom og til å bruke friluftsliv som metode i undervisningen.

– Nå må positive tanker omsettes til handling og friluftsorganisasjonene står på videre, sier Norsk Friluftslivs styreleder Erling Lae etter møtet med Røe Isaksen.

Viste i praksis

Friluftslivsorganisasjonene fikk fart på Stortingets utdanningspolitikere da de sammen med tredjeklassinger fra Arendal fikk prøve seg på uteskole i praksis.

Sammen med lærer og forfatter Håvard Tjora ønsket Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund å gi politikerne råd om hvordan de kunne nå det nasjonale målet om at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområder for barn og unge.

Organisasjonene hadde utarbeidet åtte politiske krav til hva politikerne bør gjøre for å bidra til at mer av undervisningen i norske skoler foregår ute. Kravene ble overrakt både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og de andre utdanningspolitikerne.

Elevene lærer mer
– Vårt mål er å få elevene ut av klasserommet mye oftere. Det å være i aktivitet og bruke alle sanser gjør at elevene lærer mer, husker det de lærer bedre, og sitter mindre stille gjennom skoledagen, sa Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening under overrekkelsen av de åtte rådene til kunnskapsministeren.

– Alle fag i skolen kan tas med utendørs, men det er klart at bruk av naturen som klasserom setter andre krav til lærerne enn når læringsarbeidet bare foregår innenfor klasserommets fire vegger. Det må avspeiles i lærerutdanninga. Bruk av naturen som læringsarena må bli en obligatorisk del av lærerutdanninga, sa Steinar Saghaug, styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund.

– Fysisk aktivitet utendørs må bli en del av skolehverdagen – hver eneste dag, oppfordret Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

– Vi ber politikernee slå fast at elevene skal ha minst én time fysisk aktivitet hver dag. Barn og unges fysiske og motoriske ferdigheter er så grunnleggende for deres utvikling og muligheter til å fungere i samfunnet, at det bør defineres som en grunnleggende ferdighet som integreres i alle fag.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Åtte råd ble overlevert til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen her flankert av styreleder Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund, Berit Kjøll styreleder Den norske turistforening og Erling Lae styreleder Norsk friluftsliv. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT

Bruk naturen som klasserom

De åtte rådene til kunnskapsministeren lyder som følger:

1. Bruk naturen som klasserom i alle fag!
Forskning viser at man lærer mer ved å ta i bruk varierte og aktive opplæringsmetoder og bruke konkrete eksempler i undervisningen. Ved å legge undervisningen utendørs øker læringsutbyttet. Det gir også mer fysisk aktivitet og styrker sosiale relasjoner i klassen.

2. Friluftsliv må styrkes i lærer- og barnehagelærerutdanningen.
Uteskole og friluftsliv som metode må gjøres til en obligatorisk del av lærerstudiet, slik at alle lærere har kompetanse til å bruke naturen som klasserom i ulike fag. Alle barnehagelærerne skal også kunne bruke naturen til lek og læring i barnehagehverdagen.

3. Lærere og barnehagepersonale må få mulighet til faglig påfyll i friluftsliv,
gjennom etter- og videreutdanningstilbud i regi av lærerutdanningsinstitusjonene. I tillegg vil vi i frivillige organisasjoner og friluftsråd gjerne bidra med kurs som gir lærerne økt kompetanse og trygghet til å bruke friluftsliv i skolehverdagen.

4. Fysisk-motoriske ferdigheter må defineres som en grunnleggende ferdighet i skolen!
Fysisk-motoriske ferdigheter er grunnleggende for barn og unges utvikling og for å kunne fungere i samfunnet. Det bør derfor tydeliggjøres at skolen ikke bare skal lære elevene teoretiske ferdigheter, men også hjelpe dem å utvikle sine fysisk-motoriske ferdigheter og bli kjent med ulike former for fysisk aktivitet. Det gjøres best ved å definere fysisk-motoriske ferdigheter som en grunnleggende ferdighet elevene skal lære og noe som skal integreres i alle fag.

5. Minst en time fysisk aktivitet i skolen hver dag!
Å legge opp skoledagen slik at alle elever får minst en time fysisk aktivitet hver dag vil begrense stillesitting og gi økt konsentrasjon og læring. Målet kan nås ved økt tid til kroppsøving, men også ved å velge undervisningsmetoder som gir fysisk aktivitet i andre fag. Det bør brukes varierte og inkluderende aktivitetsformer som motiverer for aktivitet også utenom skoletiden. Friluftsliv er en aktivitetsform der alle kan oppleve mestring og bør utgjøre en viktig del av tilbudet.

6. Den naturlige skolesekken må styrkes
og utvides til også å omfatte prosjekter med hovedvekt på friluftsliv, slik at skolene alene eller sammen med frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter der elevene får økt friluftslivskompetanse.

7. Alle skal få leirskoletilbud.
Leirskole lærer elevene mye om friluftsliv og gir unike opplevelser ute i naturen. I dag er andelen elever som får tilbud om leirskole synkende. For å sikre alle elever et tilbud om minst en uke leirskole i løpet av grunnskolen, må det slås fast i læreplanverket eller opplæringsloven at dette skal være en del av undervisningstilbudet i grunnskolen.

8. Friluftsliv må bli en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.
Friluftslivsaktiviteter er en god arena for integrering og språktrening. Å bruke friluftsliv i introduksjonsprogrammet vil også gi de nyankomne kjennskap til norske turtradisjoner og erfaringer med friluftsliv i Norge.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Del denne artikkelen