Opprop om motorferdsel

Publisert – Sist oppdatert 18.10.2017

Friluftslivets fellesorganisasjon og fire andre tunge aktører innen frilufts-Norge går i bresjen for et opprop om motorisert ferdsel i utmark.

Friluftslivets fellesorganisasjon og fire andre tunge aktører innen frilufts-Norge går i bresjen for et opprop om motorisert ferdsel i utmark.

 

Organisasjonene, som representerer 750.000 medlemskap, ønsker også i framtiden streng regulering av denne ferdselen, men åpner opp for mer nytte-  og næringskjøring.

Oppropet støttes av Norges Naturvernforbund, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Norges Jeger- og fiskerforbund, Den Norske turistforening, og Norskog.

 

Oppropet er sendt til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i anledning at det foreligger to dokument 8 forslag til behandling i Stortinget. Representantforslagene foreslår økt lokalt selvstyre i saker om motorferdsel i utmark, og endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av snøscootertraseer).

 

Organisasjonene som har undertegnet oppropet, representerer et stort mangfold av interesser, fra skog- og utmarkseiere, bønder og næringsdrivende, til friluftsfolk, jegere og andre brukere av norsk natur, samt natur- og miljøinteresser.

 

Friluftslivsorganisasjonene ønsker ikke en lovendring som åpner for fornøyelseskjøring i utmark.  Og dette ønsket deler vi med et stort flertall i befolkningen, som ønsker stillhet og et ikke-motorisert friluftsliv. Å endre loven på dette punktet vil være en dramatisk vending.

 

Snøskuterkjøring i utmark stresser dyre- og fugleliv i den mest sårbare perioden. Fornøyelseskjøring tilrettelegger for motorisert friluftsliv og dermed mindre fysisk aktivitet. Det er stikk i strid med regjeringens mål om at blant annet ungdom skal være mer fysisk aktive.

 

Vi har hatt møte med sentrale politikere i Arbeiderpartiet, og de var positive til vårt utspill.

 

– Oppropet åpner blant annet for å styre motorferdselen etter plan- og bygningsloven, sier Siri Meland, Friluftspolitisk rådgiver i FRIFO.

 

Det kan også bety nye dispensasjonsformål, som kjøring på ubrøytede skogsbilveier og faste løyper til hyttefelt. Slike dispensasjoner må være areal- og tidsbegrenset, og aktuelle forutsetninger må være hensyn til friluftsliv, andre næringer, vilt og naturmiljø.

 

Opprop motorferdsel i utmark

Del denne artikkelen