Norsk Friluftsliv oppfordrer kommunene til å regulere vannscooterkjøring

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Eivind Haugstad Kleiven

For å ivareta sikkerheten, friluftslivet og naturen, ber fellesorganisasjonen om at det vurderes lokale reguleringer for bruk av vannscooter.

Vannscootere ble likestilt med fritidsbåter her i Norge i mai 2017. Det innebærer at de i utgangspunktet vil kunne brukes på lik linje med disse hvis det ikke er gjort andre bestemmelser.

Regjeringens åpning for mer bruk av vannscooter ble gjennomført på tross av sterk motstand fra et samlet friluftsliv.

Ulemper for natur og friluftsliv

– Vannscootere kommer ofte i høy fart nær land, og utgjør en stor trussel for blant annet badende, padlere og sårbare sjøfuglbestander. Derfor ønsker Norsk Friluftsliv å begrense bruken, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

At bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv er også påpekt av regjeringen selv, i stortingsmeldingen om friluftsliv.

– Kommunene har et ansvar

Med den nye havne- og farvannsloven, som trådte i kraft i januar 2020, er det blitt enklere for kommunene å utarbeide lokale reguleringer for bruk av vannscooter.

– Kommunene har et stort ansvar for å bevare roen og freden på vann, vassdrag og sjø. Disse kan og bør regulere bruken av vannscooter ut fra lokale forhold og behov, sier Meland.

Norsk Friluftsliv har nå sendt ut et brev til alle norske kommuner med oppfordring om å vurdere behovet for å regulering, nettopp for å ivareta sikkerhet, friluftsliv og natur.

Les Norsk Friluftslivs brev til kommunene her.

Del denne artikkelen