Ønsker samfunnsallianse for bedre folkehelse

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Lovforslaget må i sterkere grad fokusere på samfunnets ansvar for å motvirke livsstilssykdommer og inaktivitet. Det må også i større grad fremme myndigheters samarbeid med frivilligheten som ressurs i dette arbeidet.  Det skriver FRIFO i en høringsuttalelse til forslaget til nye folkehelselov. FRIFO foreslår at staten etablerer en bred og forpliktende samfunnsallianse med de aktuelle… Read more »

Lovforslaget må i sterkere grad fokusere på samfunnets ansvar for å motvirke livsstilssykdommer og inaktivitet. Det må også i større grad fremme myndigheters samarbeid med frivilligheten som ressurs i dette arbeidet.

 
Det skriver FRIFO i en høringsuttalelse til forslaget til nye folkehelselov.

FRIFO foreslår at staten etablerer en bred og forpliktende samfunnsallianse med de aktuelle frivillige organisasjoner. Formålet med alliansen er å styrke folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller gjennom bruk av friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett.

FRIFO etterlyser samtidig en nasjonsal handlingsplan for idrett, friluftsliv og folkehelse i et 8-12 års perspektiv.

Del denne artikkelen