klatring
klatring

Ønsker en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Nettverket av nordiske paraplyorganisasjoner for friluftsliv, Nordic Outdoor Network (NON), har nylig utarbeidet en rapport med anbefalinger til Nordisk råd.

Nettverket av nordiske paraplyorganisasjoner for friluftsliv, Nordic Outdoor Network (NON), har nylig utarbeidet en rapport med anbefalinger til Nordisk råd. Et overordnet mål er at det utarbeides en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er en av fem nordiske paraplyorganisasjoner i NON. I perioden 2016 til 2017 har nettverket gjennomført et prosjekt med det mål å få større anerkjennelse for friluftsliv som en viktig felles kulturverdi i Norden. Prosjektet har vært støttet av Nordisk Ministerråd.

Bred involvering

Prosjektet har hatt et særlig fokus på ungdom, og det har derfor vært spesielt viktig å la barn og unge få komme med innspill i prosessen.

– Det er gjennomført fire workshops, en i hvert land, med totalt 128 deltakere, 51 organisasjoner og åtte forskere. Her har det vært viktig for oss å involvere barn- og ungdom både før, under og etter workshopene, sier Siri Meland, som er fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Meland kan fortelle at det gjennom workshopene har utviklet seg en generøs delingskultur av faglig kunnskap, ideer og konsepter.

– Ideer har flyttet seg over landegrenser, det har blitt etablert faglige nettverk og samarbeid mellom søsterorganisasjoner. Flere møter er også blitt avholdt som et resultat av samlingene, forteller hun.

Naturlig med en felles handlingsplan

Prosjektet har resultert i en rapport med anbefalinger til Nordisk råd om hvordan man bør sikre fremtidig prioritering av friluftsliv.

Et overordnet mål for NON er at det utarbeides en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv.

-Naturen og friluftslivet har en viktig rolle i alle de nordiske landene og vi står nå også ovenfor mange av de samme utfordringene på områder som helse, turisme og miljø- og klima. Det å bli enige om noen felles punkter vi mener er viktige i møte med disse utfordringene, ble dermed et naturlig resultat av prosjektet, sier Siri Meland.

Siri Meland

FELLES UTFORDRINGER: De nordiske landene står ovenfor en rekke felles utfordringer, forklarer Siri Meland. Foto: Joe Urrutia

Nordisk råd er positive

Nettverket har nylig presentert rapporten med anbefalingene for Nordisk råd.

-Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på rapporten, og Nordisk råd stilte seg positive til å få utarbeidet en handlingsplan. Nå gjenstår det bare å se om de tar utfordringen, og lar ideen bli til virkelighet, sier Meland.

Tanken er at en slik handlingsplan kan bidra til å plassere friluftsliv som tema på den politiske dagsordenen, med utgangspunkt i følgende anbefalinger:

  1. Å styrke samarbeidet mellom de nordiske friluftslivsorganisasjonene.
  2. Å bevare og verne om allemannsretten.
  3. Å styrke bruken av naturbasert integrering.
  4. Å prioritere friluftsliv i skolen for å bedre folkehelsa og styrke læringsmiljøet.
  5. Å la grøntområder få en høyere verdi i områdeplanlegging og arealforvaltning.

Hele rapporten med anbefalingene finner du her.

Del denne artikkelen