Fjällräven

Fjällräven var en viktig støttespiller for Friluftslivets år 2015, og vi har videreført det gode samarbeidet i forbindelse med Friluftslivets uke, #nattinaturen og informasjonskampanjer om allemannsretten.

Helt siden Fjällräven ble grunnlagt, har drivkraften deres vært å utvikle produkter som gjør det lettere for mennesker å oppleve naturen.

leirskoleforeningen

Norsk Leirskoleforening

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening, som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner.

51 leirskoler er medlemmer av NLF. De ligger spredt over hele landet, ofte utenfor allfarvei og i unik norsk natur. Leirskolene er en viktig rekrutteringsarena til friluftslivet. Hver år gir tilbudet rundt 50 000 norske barn og unge varierte og spennende aktiviteter i norsk natur, fra kyst til fjell.

Norsk Leirskoleforening fylte 50 år i 2018, og samme år ble foreningen hedret med Friluftslivets Hederspris for sin mangeårige innsats for å spre viktig informasjon om verdien av leirskole for norske barn. Til sammen har to millioner nordmenn vært på leirskole.

For mer informasjon om Norsk Leirskoleforening, se nettsiden leirskole.no

BUA

Allemannsretten gir oss gratis tilgang til naturen og friluftslivet, men i blant trenger man utstyr på turen som mange kan oppleve som kostbart og dermed bidra til å hindre aktiv deltakelse i friluftslivet.

BUA vil gjøre det enklere å drifte utlånssentraler, men ikke minst gjøre det lettere for barn og voksne som ønsker å låne utstyr. BUA er en nasjonal forening, stiftet av ildsjeler som brenner for å øke aktiviteten hos barn og unge. Målet er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktivetet for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Norsk Friluftsliv støtter opp under det gode arbeidet BUA gjør for å gjøre utstyr mer tilgjengelig – og på den måten få flere ut oftere. Norsk Friluftsliv og BUA har derfor inngått en samarbeidsavtale.

Les mer om BUA og hvor du kan låne utstyr her: http://www.bua.io/

 

HNR logo

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling og en viktig samarbeidspartner når det gjelder å øke bevisstheten på hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å rydde søppel i naturen og øke kjennskapen til allemannsrettens plikter.

En av Norsk Friluftslivs viktigste oppgaver er å sørge for at allemannsretten er kjent og styrket i samfunnet. Allemannsretten innebærer rett til å ferdes fritt i naturen, men også noen plikter. En av pliktene kaller vi «sporløs ferdsel» – å ta godt vare på naturen, og ikke etterlate spor etter oss. Hold Norge Rent sitt overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel i naturen og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og miljøutfordringer.

Les mer om Hold Norge Rent

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Det er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 24 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.

Naturvernforbundet er i dag den eneste landsomfattende medlemsbaserte miljøorganisasjonen med lokallag i de fleste fylker. Den omfattende lokale aktiviteten er organisasjonens stolthet. Arbeid direkte opp mot myndigheter både lokalt og nasjonalt er en sentral arbeidsmetode for Naturvernforbundet, og organisasjonen har vært med å kjempe fram mange av de lovene som i dag er avgjørende for beskyttelse av naturen.

Organisasjonen har også bygd opp et omfattende internasjonalt arbeid med prosjekter innen energi og naturvern i hele 20 land. Forbundet er også del av den internasjonale organisasjonen Friends of the Earth International.

Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007. Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer de treningsrom, eller Pusterom som det kalles, på kreftsykehus i Norge.

Dette gjøres fordi forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både under og etter behandling.

Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten.

Gjennom treningskonsepter mot bedrifts- og privatmarkedet gis deltakerne muligheten til å bidra til en god sak, samtidig som de bedrer egen helse. Det genereres derfor inntekter ved hjelp av fysisk aktivitet for friske mennesker og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke. Stiftelsen støtter også forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft i Norge og USA.

 

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ble stiftet av 72 private barnehager i 1993.

Ideen var å samle private barnehager i en interesseorganisasjon som skulle kjempe for barnehagenes rettigheter, rammevilkår og omdømme. Dette er fortsatt kjernen i PBLs virksomhet, og en av hovedgrunnene til at så mange barnehager har sluttet seg til organisasjonen.

PBL er Norges største rådgivnings- og kompetansesenter om drift av private barnehager.

Hver dag gir PBL medlemsbarnehagene hjelp og råd om alle typer spørsmål knyttet til drift av private barnehager.

PBL eies av medlemsbarnehagene. Gjennom valgte styrerepresentanter fra medlemsbarnehagene er det PBL-medlemmene som bestemmer deres felles mål.

Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Forbundet har 22 lokallag og 2 fylkeslag, nærmere 2300 medlemmer og utgir Døves Tidsskrift, som kommer ut åtte ganger i året.

Norges Hytteforbund

Siden oppstarten i 1971 har Norges Hytteforbund tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med nærmere 355 store og små hyttevel, samt en rekke personlige medlemmer har de tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Forbundets formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Norge ved å:
– Samle flest mulig av landets hytteeiere og andre hytteinteresserte i et felles forum
– Delta aktivt i samfunnsdebatten om hyttespørsmål og derigjennom være med på å fremme den aktuelle og fremtidige hyttepolitikk i Norge
– Være en aktiv pådriver i miljøvernarbeidet, og fremme interesse for friluftsliv
– Gjøre hyttefolks meninger og interesser gjeldende overfor administrative og politiske myndigheter
– Informere og veilede sine medlemmer, bl.a. gjennom medlemsblad
– Samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesser

Norsk Organisasjon For Terrengsykling (NOTS)

Norsk Organisasjon for Terrengsykling er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004. NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser. NOTS formål er å arbeide for bedre vilkår for terrengsyklister og at terrengsykling utøves under hensyn til naturen og brukere av naturen.

Les mer på NOTS sin hjemmeside.

Dine30

Kroppen er skapt for bevegelse. En daglig dose fysisk aktivitet gir overskudd, livskvalitet og beskytter mot en lang rekke sykdommer og plager. Mange setter likhetstegn mellom fysisk aktivitet og trening. Forskning viser imidlertid at det ikke er nødvendig med blodslit for å få helsegevinst. Litt er bra – mer er bedre. Rundt tretti daglige minutter slik at du blir litt andpusten og litt varm på ryggen, teller for å få dine 30. Med intensiv aktivitet, kan du redusere tiden. Friluftsliv og små og store turer er den soleklare vinneren når vi spør hvordan folk er aktive – og flertallet sier de vil mer på tur. Dine30 og Helsedirektoratet håper at flere får opp øynene opp for alle de gode opplevelsene – og helsegevinstene – som finnes ute i naturen.

Med #dine30 vil Helsedirektoratet få fram at aktivitet er like viktig som søvn og mat. Hvem har sagt at man må bruke treningstøy eller utsyr for å holde seg i form? Du trenger bare kroppen din – bruk anledningene som dukker opp. Gjør noe du liker – gjerne med noen du liker. Kanskje du kan inspirere andre? Kanskje du kan være den lille dytten noen av dine nærmeste trenger?

Dine30 er utviklet av Helsedirektoratet i tett samarbeid med en lang rekke frivillige organisasjoner. Alle kan bli med på «dugnaden» – Inspirer, del erfaringer eller sjekk hvordan andre får sine 30 med på www.Facebook.com/dinetretti ​​