Nordisk samarbeid

Det nordiske friluftsnettverket består av friluftsorganisasjoner i de nordiske landene.  Organisasjonene har som oppgave å fremme friluftslivets rammevilkår i Norden.

Gjennom samarbeid med hverandre og med myndigheter er målet å oppnå resultater som fremmer befolkningens muligheter til å utøve friluftsliv og erfare gode naturopplevelser. Nettverket vil gjennom møter, konferanser og prosjekter styrke bevisstheten om friluftslivets egenverdi og naturopplevelsers betydning for den nordiske kultur og for folkehelsen.

Følgende aktører deltar i samarbeidet:

Norge: Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund

Sverige: Svenskt Friluftsliv

Danmark: Friluftsrådet

Finland: Suomen Latu