Årsmøtet 2023

Norsk Friluftslivs årsmøte ble avholdt torsdag 4. mai 2023 i Kronesalen på Sentralen i Oslo. Under finner du årsmøtepapirene.

Agenda og sakspapirer årsmøte 2023

Årsrapport med revisors beretning 2022

Virksomhetsrapport 2022

Årsmøteresolusjon: Friluftsliv og fysisk aktivitet er en nøkkel til bedre folkehelse

Årsmøteresolusjon: Allemannsretten og et bærekraftig reiseliv

Signert årsmøteprotokoll 2023

 

I forbindelse med årsmøtet ble det også avholdt Friluftspolitisk samling.

Tema: Hvordan sikrer vi allemannsretten for fremtiden

Les saken om Visa-terminalene på Færøyene: Hvordan drive friluftsliv når man ikke har en allemannsrett?