Årsmøtet 2022

Norsk Friluftslivs årsmøte ble avholdt torsdag 5. mai 2022 i Kronesalen på Sentralen i Oslo. Under finner du årsmøtepapirene.

Agenda og sakspapirer årsmøte 2022

Årsberetning med revisors beretning 2021

Virksomhetsrapport 2021

Signert årsmøteprotokoll

I forbindelse med årsmøtet ble det også avholdt en friluftspolitisk samling med tema «Bærekraftig friluftsliv – friluftsliv som en del av løsningen, ikke problemet».

Invitasjon og program friluftspolitisk samling