Årsmøtet 2021

Norsk Friluftslivs årsmøte i 2021 ble avholdt digitalt torsdag 6. mai kl. 16. Under finner du årsmøtepapirene.

Innkalling og sakspapirer årsmøte 2021

Årsrapport 2020

Virksomhetsrapport 2020

Signert årsmøteprotokoll

Les mer om årsmøtet 2021

Ber om bedre økonomiske rammevilkår for friluftslivet