Årsmøtet 2020

Norsk Friluftslivs årsmøte i 2020 ble avholdt digitalt, grunnet koronaviruset. Årsmøtet fant sted 7. mai kl. 16-17

Les: Norges sopp- og nyttevekstforbund nytt medlem i Norsk Friluftsliv

Årsmøtepapirer

Innkalling årsmøte 2020
Styrets årsrapport for 2019
Årsregnskap 2019
Revisjonsberetning 2019