Årsmøtet 2015

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 7.mai 2015 på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy.

Sakspapirene:

Sakspapirer årsmøte i Norsk Friluftsliv 2015

Vedlegg: Sak 1 – Styrets årsberetning 2014

Vedlegg: Sak 2 – Årsregnskap 2014 med revisors beretning

Vedlegg: Valg 2015 – Nye kandidater styrevalg