Lill Haugen Fjelltur
Lill Haugen Fjelltur

Årsmøtet

Årsmøtet er den øverste myndighet i Norsk Friluftsliv og ledes av en valgt ordfører. Ordinært årsmøte holdes hvert år i mai. Årsmøtet er sammensatt av representanter for medlemsorganisasjonene.

Dagens representanter i valgkomiteen i Norsk Friluftsliv er:

Siri Parmann, Norges Jeger- og fiskerforbund, valgt 2021 – sitter til 2024
Jørgen Moland, Norges Speiderforbund, valgt 2022 – sitter til 2025
Linda Verde, Norges Orienteringsforbund, valgt 2023 – sitter til 2026

Instruks for valgkomiteen finner du her.

Under finner du en oversikt med informasjon fra årsmøtene i Norsk Friluftsliv.