Lill Haugen Fjelltur
Lill Haugen Fjelltur

Årsmøtet

Årsmøtet er den øverste myndighet i Norsk Friluftsliv og ledes av en valgt ordfører. Ordinært årsmøte holdes hvert år i mai. Årsmøtet er sammensatt av representanter for medlemsorganisasjonene.

Dagens representanter i valgkomiteen i Norsk Friluftsliv er:

Marius Eikås Aardal, styreoppnevnt 2019 etter Lars Verket – sitter til 2020
Margrete Ruud Skjeseth, DNT, valgt 2018 – sitter til 2021
Espen Jonhaugen, Skiforeningen, valgt 2019 – sitter til 2022

Instruks for valgkomiteen finner du her.

Årsmøtet 2020 blir 7. mai. Mer informasjon kommer.