Økt kompetanse i areallover

Publisert

Med midler fra Miljøverndepartementet, startet FRIFO i 2009 opp arbeidet med informasjon og kompetanseheving i de nye areallovene naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Målgruppen er regionale og lokale ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i foreninger tilknyttet Forum for natur og friluftsliv.

Med midler fra Miljøverndepartementet, startet FRIFO i 2009 opp arbeidet med informasjon og kompetanseheving i de nye areallovene naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven.

 

Målgruppen er regionale og lokale ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i foreninger tilknyttet Forum for natur og friluftsliv.

Del denne artikkelen