Nytt materiell om friluftsliv og helse skal få flere ut på tur

Publisert – Sist oppdatert 09.06.2020
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Paulina Cervenka

Friluftsliv er gratis helse i naturen. Det er budskapet i Norsk Friluftslivs nye materiell på 12 ulike språk.

– Det er nok ikke opplagt for alle hvilke helseeffekter friluftsliv har, så vi håper at materiellet kan bidra til å motivere flere til å drive med utendørsaktiviteter, sier Tonje Refseth, prosjektleder i Norsk Friluftsliv.

Nettopp det er målet med det nye materiellet «Friluftsliv og helse», som består av en brosjyre, plakat og faktaark på 12 ulike språk.

Brosjyren finnes på både norsk og engelsk, og gir enkle råd og tips for hvordan du kan komme deg mer ut i naturen i hverdagen. I tillegg kommer plakat og faktaark, som gir en enkel oversikt over gode grunner til å komme seg ut i naturen – både for hode og kropp.

Håper å nå flere

Norsk Friluftsliv er opptatt av at deltakelsen i friluftslivet skal speile befolkningen ellers. Det var derfor naturlig at materiellet skulle være på flere språk, forteller Refseth, som jobber med nettopp inkludering og mangfold.

For mange med flerkulturell bakgrunn kan helsegevinsten være en viktig motivasjonsfaktor for å komme seg mer ut i naturen, viser rapporten «Friluftsliv og innvandrere», utgitt av Enhet for migrasjonshelse, ved Folkehelseinstituttet (FHI), tidligere kjent som NAKMI.

Rapporten viste også at det er et behov for mer informasjon om mulighetene som finnes. Warsame Ali, prosjektleder for undersøkelsen, er derfor svært positiv til informasjonskampanjer rettet mot minoriteter.

– Mange med innvandrerbakgrunn ønsker å være mer aktive, og de anerkjenner også helsegevinsten utendørsaktiviteter kan være med å gi. Helseaspektet er derfor viktig om man vil øke deltakelsen blant innvandrere. Dette materiellet kan forhåpentligvis bidra til å nå flere, sier Ali.

Friluftsliv og helse

POSITIV: Forsker Warsame Ali ved Enhet for migrasjonshelse (t.h.), FHI er positiv til informasjonskampanjer som denne. Her sammen med Tonje Refseth, prosjektleder i Norsk Friluftsliv (t.v.).

 

Nyttig i undervisningen

Rikke Urdal, lærer ved Holtet videregående skole, er blant de som gleder seg til å ta i bruk materiellet.

– Vi har allerede bestilt både brosjyrer, faktaark og plakat. For oss er det viktig å vise elevene at det finnes informasjon der ute på forskjellige språk, forteller Rikke Urdal,

Urdal forteller at hun og kollegene vil bruke brosjyrene i faget Helsefremmende.

– Her skal elevene lære om forebyggende helsearbeid, livskvalitet og helse, samt viktigheten av fysisk aktivitet for god helse. Da er dette materiellet midt i blinken, sier Urdal.

Refseth forteller at mange fra Flyktningetjenesten og voksenopplæringen i kommunene også har bestilt materiellet til bruk i undervisningen. Det samme har flere Frisklivssentraler og helsestasjoner. Hun understreker imidlertid at materiellet passer for alle som vil bidra til å få med seg flere ut i naturen.

Det nye materiellet finner du her: https://norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-helse-materiell/

 

helsebrosjyre

GODE GRUNNER: Den nye brosjyren gir en oversikt over gode grunner til å komme seg ut i naturen, for helsas skyld.

Del denne artikkelen