Nye retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår

Publisert

Olje- og energidepartementet gir i samråd med Miljøverndepartementet ut nye retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer. De to departementene starter nå et prosjekt som skal se på alle de aktuelle konsesjonene, med tanke på prioritering av vassdrag, der der det kan være aktuelt med vannslipp.   Med dette tar statsrådene Ola Borten Moe og… Read more »

Olje- og energidepartementet gir i samråd med Miljøverndepartementet ut nye retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer.

De to departementene starter nå et prosjekt som skal se på alle de aktuelle konsesjonene, med tanke på prioritering av vassdrag, der der det kan være aktuelt med vannslipp.

 

Med dette tar statsrådene Ola Borten Moe og Bård Vegar Solhjell et felles krafttak for å bedre miljøet i regulerte vassdrag, samtidig som det tas hensyn til kraftproduksjonen.

Del denne artikkelen