Nye publikasjoner om naturbasert integrering

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Følgende publikasjoner presenterer resultatene fra andre fase i prosjektet ORIGIN finansiert av Nordisk ministerråds Terrestere økosystemgruppe (TEG).

Nordisk ministerråds Terrestere økosystemgruppe (TEG) finansierte forprosjektet ORIGIN (Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries) i 2016 for å øke forståelsen av natur- og kulturøkosystemtjenesters rolle i sosial integrering av innvandrere i de nordiske samfunnene. Prosjektet ble videreført og følgende publikasjoner presenterer resultatene fra andre fase i prosjektet. Foruten disse publikasjonen har prosjektet  igangsatt en rekke nordiske verksteder og samlet sammen forskere, tredjepartsorganisasjoner og offentlige og private aktører som arbeider innen integrering, natur og friluftsliv. Prosjektet er nå avsluttet, men man leter etter nye muligheter for å fortsette nettverket og de nordiske verkstedene.

Natur som en løsning for integrering i nordiske land

Denne brosjyren oppsummerer hva som menes med naturbasert integrering og hvorfor det er viktig. Brosjyren beskriver også de viktigste fordelene med naturen som integreringsarena og gir eksempler på nyskapende nedenfra-opp-praksis som baner vei for naturbasert integrering i Norden.

Last ned brosjyren her: www.syke.fi/projects/origin

Definere naturbasert integrering – perspektiver og praksis fra nordiske land

Rapporten analyserer erfaringene med naturbasert integrering fra de nordiske landene. Rapporten analyserer likheter og forskjeller i praksis og presenterer en arbeidsdefinisjon av naturbasert integrering. Denne definisjonen oppsummerer hvordan naturen kan brukes til å støtte integreringen av innvandrere. Rapporten konkluderer i en sjekkliste over nøkkelkomponenter som bør vurderes ved planlegging, gjennomføring eller evaluering av naturbasert integrering. I den andre delen av rapporten, beskrives 16 prosjekter fra Danmark, Finland, Sverige og Norge hvordan naturen blir brukt som en del av integreringsarbeidet i disse landene.

Last ned rapporten her: http://hdl.handle.net/10138/236244

Rapporten legger blant annet frem noen anbefalinger og en sjekkliste for naturbasert integrering som vi har oversatt, og oppsummert HER>>

Naturbasert integrering på Facebook

Følg den nordiske naturbaserte integreringsgruppen på facebook – en gruppe der utøvere, forskere og andre som er interessert i naturbasert integrering, kan dele praksis, få inspirasjon og diskutere spørsmål knyttet til naturbasert integrering. https://www.facebook.com/groups/1991230054484131/

 

For mer informasjon:

Finland: Kati Pitkänen, senior researcher, Finnish Environment Institute (SYKE), kati.pitkanen@ymparisto.fi, +358 295 251 101

Denmark: Sandra Gentin, teaching assistant professor, University of Copenhagen (UCPH), sgentin@ign.ku.dk, +45 9356 5535

Sweden: Anna María Pálsdóttir, researcher, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), anna.maria.palsdottir@slu.se, +46 40 415536

Del denne artikkelen