Ny veiviser i vannforvaltningsjungelen

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

FRIFO, SRN og SABIMA har ansatt Åsa Renman i en felles, nyopprettet vannkoordinatorstilling. – Ambisjonen er å påvirke norsk vannforvaltning med et spesielt fokus på hvordan EUs vanndirektiv brukes i Norge, sier den 36 år gamle vannkordinatoren. Hun skal særlig arbeide for å mobilisere, kurse og hjelpe alle de engasjerte frivillige som er opptatt av… Read more »

FRIFO, SRN og SABIMA har ansatt Åsa Renman i en felles, nyopprettet vannkoordinatorstilling. – Ambisjonen er å påvirke norsk vannforvaltning med et spesielt fokus på hvordan EUs vanndirektiv brukes i Norge, sier den 36 år gamle vannkordinatoren.

Hun skal særlig arbeide for å mobilisere, kurse og hjelpe alle de engasjerte frivillige som er opptatt av vannforvaltning i sitt nærmiljø.

 

FRIFO, SRN og SABIMA har ansatt Åse Renman i en felles, nyopprettet vannkoordinatorstilling. – Ambisjonen er å påvirke norsk vannforvaltning med et spesielt fokus på hvordan EUs vanndirektiv brukes i Norge, sier den 36 år gamle vannkoordinatoren.

 

Hun skal særlig arbeide for å mobilisere, kurse og hjelpe alle de engasjerte frivillige som er opptatt av vannforvaltning i sitt nærmiljø.

 

En av de viktigste oppgavene blir å støtte personer og grupper, lokalt og regionalt, som allerede jobber med, eller er interessert i å jobbe med, saker knyttet til vann. Dette vil blant annet innebære en bedring av tilgjengeligheten til informasjon om vanndirektivet og vannforskriften og vise hvor i prosessen interesserte bør engasjere seg.

 

Det er et krav fra EU at myndighetene skal legge til rette for aktiv medvirking fra alle som er interessert, også fra frivillige organisasjoner og allmennheten. – Informasjonen om innholdet i planene og arbeidet i de ulike regionene og vannområdene er ganske byråkratisk og kan nok virke avskrekkende. Mengden informasjon kan også fungere som hinder da det rett og slett blir vanskelig å finne nyttige opplysninger. Det blir derfor en viktig oppgave å peke på den informasjon som vil være mest interessant for natur- og friluftslivsorganisasjonene, fastslår Renman.

 

Her er altså egentlig en gyllen mulighet for deg som vil forsikre deg om at forvaltningen vil ivareta vassdraget «ditt» i fremtiden, enten man er interessert i å fiske, bade, padle eller bare nyte et rikt plante- og dyreliv i og langs et vassdrag.

 

Har du innspill eller trenger råd, kan du ta kontakt med Åsa Renman på

aasa.renman@sabima.no.

 

Del denne artikkelen