Ny strategi for hverdagsintegrering

Publisert – Sist oppdatert 04.08.2021

9.juni lanserte regjeringen «Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet».

Dette er et steg i riktig retning, og en viktig anerkjennelse av frivillige organisasjoners samfunnsrolle og deres bidrag for å løse viktige samfunnsoppgaver som integrering. Under lanseringen varslet Kunnskapsministeren Guri Melby også at regjeringen vil øke bevilgningen til frivillige organisasjoners arbeid med integrering med 30 mill. i neste års statsbudsjett.

Strategiens tiltak har som mål å bidra til å:

  • Øke deltakelsen i sivilsamfunnet blant barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn
  • Løfte og støtte sivilsamfunnets innsats for integrering
  • Utvikle bedre samarbeid og rammebetingelser

Norsk Friluftsliv ga innspill til strategien. Her er noen av våre forslag, som er med i strategien:

  • Gode strukturer for samarbeid og dialog mellom det offentlige og sivilsamfunnet
  • Bedre rammevilkår og forutsigbarhet
  • Tilrettelegge for mangfold og økt deltakelse

Les hele innspillet her.

Les strategien Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024, her.

Del denne artikkelen