Ny stortingsmelding om friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 27.07.2017

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv og vil åpne for flere aktiviteter. Det er budskapet i den nye stortingsmeldingen som ble lagt fram 11. mars. Norsk Friluftsliv er glad for regjeringens planer om videre satsing på friluftsliv, og er positive til at det skal bli enklere å drive med friluftsliv. Men det forutsetter… Read more »

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv og vil åpne for flere aktiviteter. Det er budskapet i den nye stortingsmeldingen som ble lagt fram 11. mars. Norsk Friluftsliv er glad for regjeringens planer om videre satsing på friluftsliv, og er positive til at det skal bli enklere å drive med friluftsliv. Men det forutsetter at det settes av midler, slik at de frivillige friluftslivsorganisasjonene kan videreføre mange av sine gode aktiviteter og tiltak som ble startet i Friluftslivets år.

Det er 15 år siden forrige Stortingsmelding, og det var statsrådene Vidar Helgesen og Bent Høie som presenterte den nye meldingen i skiløypene på Skullerud fredag 11. mars. – Det har skjedd en stor utvikling innen friluftslivet og mange nye aktiviteter er kommet til. Vi setter stor pris på at regjeringen er så tydelig på skillet mellom motorisert og ikke motorisert aktivitet. Friluftslivsorganisasjonene har kjempet hardt mot mer motorisert ferdsel i utmark og at det nå ikke åpnes for enda mer motorisert aktivitet er vi svært glade for, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Regjeringen har i sin nye stortingsmelding om friluftslivet understreket friluftslivets plass i den norske kulturen og betydningen for livskvalitet og folkehelse. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen viser også til de gode resultatene som er oppnådd gjennom Friluftslivets år. Norsk Friluftsliv og de frivillige organisasjonene er glad for regjeringens planer om videre satsing på friluftsliv, sier Heimdal.

Vil kreve mer ressurser
– Signalene om satsning på friluftsliv i nærmiljøet er både strategisk riktig og viktig. Men skal vi nå de med størst behov og de minst aktive i dag, må det gjøres en betydelig innsats, både innenfor rekruttering og tilrettelegging. Dette vil også kreve ressurser. Vi registrerer at regjeringen i meldingen skriver at omtalte satsninger er mulig å få til innenfor eksisterende budsjettrammer. Men alle vet at mer tilrettelegging og rekruttering selvsagt koster penger. Skal regjeringen derfor oppnå målene i meldingen uten å bruke mer penger, kreves det en kraftig omprioritering av de midlene som finnes. Regjeringen må våge å flytte penger fra helsereparasjon til forebygging. I tillegg må Klima- og miljødepartementet (KLD) på sitt budsjett prioritere aktivitet og friluftsliv langt høyere enn i dag. Skjer ikke dette, vil stortingsmeldingen miste mye av sin troverdighet, sier Heimdal.

Åpner for flere aktiviteter
Stortingsmeldingen understreker at aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene.

-Vi vil at enda flere skal drive med friluftsliv enda oftere fordi gevinsten er så stor. På skjermen vinner norske skihelter jevnlig, men når du kommer deg ut i naturen og nærområdene er du en vinner hver eneste gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Satser på nærmiljø
– Aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsen. Du trenger ikke gå på topptur, men gå en rundtur i nærområdet. Det kan bety forskjellen for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Barn, unge og personer med innvandrerbakgrunn er prioritert i friluftslivsarbeidet. De frivillige organisasjonene er viktige for å lære barn og unge friluftsliv, og for å gi dem gode naturopplevelser.

Vidar Helgesen peker også på at den helsemessige gevinsten av friluftslivet ligger i samspillet mellom naturopplevelse og fysisk aktivitet. Flere studier viser at mennesker som lever i eller i nærheten av grøntarealer blir lykkeligere og har bedre helse enn dem som ikke gjør det.

NRK Dagsrevyen var til stedeher kan du se innslaget, med resultater fra Friluftslivets år (innslag nr 16).

Meldingen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/

Hovedbilde: Lasse Heimdal (i midten) overrakte en tom sykeseng til Vidar Helgesen og Bent Høie – budskapet er at mer friluftsliv gjør folk friske og tømmer sykehussengene! Foto: Lill Haugen

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Bålkos på Skullerud

Monica Flydal og sønnen Marius (5 år) har vært ekstra mye ute i naturen i Friluftslivets år. De fortalte om sine opplevelser til NRK Dagsrevyen.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Del denne artikkelen