Strider mot Grunnloven

Publisert – Sist oppdatert 27.04.2020

Ny snøscooterlov strider mot Grunnloven: Regjeringens lovforslag som vil tillate fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur, er i strid med Grunnloven. Stortinget kan derfor ikke behandle lovforslaget, er konklusjonen i en ny juridisk vurdering.

Det kommer fram i en fersk juridisk gjennomgang av professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

–Forarbeidene til Lovforslaget om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag oppfyller ikke utredningsplikten etter Grunnloven § 112, annet ledd. Stortinget har en selvstendig plikt til å vurdere om et lovforslag oppfyller de krav som stilles i Grunnloven. Stortinget vil dermed handle i strid med Grunnloven § 112 dersom det fattes vedtak i saken basert på Regjeringens proposisjon, sier professor Ole Kristian Fauchald, som har vurdert lovforslaget etter forespørsel fra Norsk Friluftsliv.

Forslaget til ny snøscooterlov bryter Grunnloven, i følge jusprofessor Fauchald. Til venstre er friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Kunnskapsgrunnlaget for dårlig

-Bakgrunnen er blant annet at det ikke er foretatt systematisk innhenting av kunnskap og erfaringer på hva som har skjedd i Finnmark, Nord-Troms og kommunene som har hatt forsøksordning med fornøyelseskjøring med snøscooter i Norge siden 2001, heller ikke fra andre land som Sverige og Finland, der dette er tillatt – eller gjort noen vurderinger på hvordan dette vil slå ut i norske forhold. Det er heller ikke laget konsekvensutredninger av følgene med å innføre en såpass vesentlig endring i bruken av norsk natur. Vi er glade for den juridiske bekreftelsen på at utredningsplikten i grunnloven ikke er oppfylt. Vi vet ikke nok om konsekvensene, og dermed er ikke utredningsplikten i grunnloven oppfylt, sier Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv. Utredningen konkluderer også med at departementet ikke har oppfylt sine plikter etter Naturmangfoldloven § 7.

-Stortinget handler altså i strid med Grunnloven dersom de fatter vedtak i saken. Stortinget har derfor bare en ting å gjøre: Sende forslaget tilbake til Klima- og miljødepartementet slik at Stortinget får et bedre kunnskapsgrunnlag å vurdere lovforslaget på.

Lovforslaget var oppe til høring i Miljø- og energikomiteen 11. februar. I tillegg til representanter fra snøscooterklubbene, snøscooterimportørene og motorsport, var friluftslivsorganisasjonene godt representert. Professor Ole Kristian Fauchald var også til stede, og gjentok den juridiske konklusjonen svært tydelig:

-Dette er den dårligste lovutredningen jeg noensinne har sett. Dersom Stortinget likevel fatter vedtak i denne saken, setter det presedens for hvordan Grunnloven § 112 skal brukes. Å unnlate å ta § 112 på alvor, er en farlig og lite ønskelig vei å gå, advarte Fauchald.

 

Les Fauchalds juridiske utredning her

Del denne artikkelen