getty
getty

Ny satsing på friluftsliv i skolen

Publisert – Sist oppdatert 04.02.2020

I 2018 styrker Norsk Friluftsliv satsingen på å få barn i Norge ut i naturen, gjennom det nyoppstartede prosjektet Friluftsliv i skolen.

Norsk Friluftsliv har lenge jobbet for at friluftsliv skal bli en større del av barns skolehverdag. I 2018 vil vi i samarbeid med blant andre Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet styrke dette arbeidet. Med oss på laget har vi nå fått Astrid Berger Høj, som ble ansatt som prosjektleder i desember 2017.

Høj er utdannet allmennlærer med fordypning i blant annet kroppsøving, samfunnsfag og friluftsliv, og har tidligere jobbet med friluftsliv i skole og barnehage i Friluftsrådenes Landsforbund. Hun gleder seg til å jobbe med det hun mener er en spennende og viktig satsing.

– I tillegg til helsefordelene ved å få elevene ut i bevegelse i friluft, har det å ta naturen i bruk som læringsarena en rekke andre fordeler. Det har også har en positiv innvirkning på læringsutbyttet og på de sosiale relasjonene elevene imellom, så her er det mye å hente, sier Høj.

astrid

SKAL JOBBE FOR SKOLEBARNA:  Astrid Berger Høj er prosjektleder for den nye satsningen Friluftsliv i skolen. Foto: Linn Elise Jakhelln

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, håper satsingen vil bidra til at flere barn får et aktivt forhold til naturen og friluftslivet. Han understreker at dette kanskje er spesielt viktig i et folkehelseperspektiv.

– Den økte stillesittingen vi ser i samfunnet i dag er et massivt samfunnsproblem. Hvis vi lærer barna å bruke naturen og være i daglig bevegelse fra de er små, gir vi dem et viktig grunnlag for egenaktivitet senere i livet, som er gull verdt for folkehelsa! Skolen er en viktig formidler av både kultur og ferdigheter– derfor er det en helt nødvendig arena å få med på laget, sier han.

Prosjektleder for Friluftsliv i skolen, Astrid Berger Høj, kan kontaktes på astrid@norskfriluftsliv.no.

Del denne artikkelen