Ny idrettsstrategi: – Gledelig at regjeringen inkluderer friluftslivet

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Paulina Cervenka

3. september kom idrettsstrategien Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett. Den skal følges opp med 200 millioner i tilskudd som også friluftsorganisasjonene vil kunne søke på.

– Vi har jobbet for at strategien skal omfatte all fysisk aktivitet, og ikke begrenses til organisert idrett. Det er derfor gledelig at regjeringen inkluderer friluftsliv og egenorganisert aktivitet, når det nå skal tas et krafttak for aktivitet, mangfold og inkludering etter koronapandemien, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv var, sammen med Tverga og Norges Idrettsforbund, invitert da kultur- og likestillingsminister Abid Raja la frem strategien fredag 3. september.

Spleiselag på 200 millioner for barn og unge

For å følge opp strategien vil det etableres en ny tilskuddsordning, der blant andre friluftslivsorganisasjonene vil kunne søke midler til aktivitet rettet mot barn og unge.

Ordningen er basert på et spleiselag, der regjeringen og private aktører, inkludert Stiftelsen VI og OBOS, bidrar med til sammen 200 millioner kroner.

– Dette er en flott mulighet for våre medlemsorganisasjoner, der mange har nettopp barn og unge som hovedmålgruppe. Vi jobber nå for å bidra til at kriteriene for å søke skal være best mulig tilpasset friluftslivsorganisasjonenes behov, slik at vi kan få enda flere barn og unge ut i naturen, sier Lier.

Les regjeringens idrettsstrategi her.

Del denne artikkelen