Ny håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Publisert – Sist oppdatert 27.01.2020
Tekst: Wanda Nordstrøm

I håndboken fra Norske arkitekters landsforbund, kan du lese om hvordan en kan skape gode uteområder og tilrettelegge nærmiljøet for eldre.

Foto: Petter Ulleland, CC BY-SA 3.0, wikimedia.

Norske arkitekters landsforbund, i samarbeid med SINTEF, har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. Håndboken retter seg mot kommuner og planleggere, men flere som jobber med tilrettelegging kan ha nytte av den.

I boken er det samlet masse nyttige tips og ressurser for aldersvennlig stedsutvikling, som hvordan en kan skape gode uteområder og nærmiljø for eldre. De har også laget en fin eksempelsamling, hvor du blant annet kan lese om Evjudalen friluftspark i Bø i Telemark og Elveparkene i Drammen.

Du kan lese mer og laste ned håndboken her.

Utdrag fra Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling:

«Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I denne håndboka konsentrerer vi oss om planleggernes nye roller og ansvar, og ikke minst hvilke muligheter kommunen har innenfor dagens plansystem og regelverk. Vi kaller det aldersvennlig stedsutvikling, men målet er å skape et samfunn som er godt for alle, både eldre og yngre. Skal vi lykkes med det må vi skape gode nærmiljøer som inkluderer og engasjerer. Vi trenger fysiske miljøer som legger til rette for aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder, interesser og funksjonsnivå […]

Håndboka er ment å kunne brukes som et oppslagsverk. Den består av en rekke ulike kapitler som hver for seg tar for seg forskjellige deler av kommunens virkeområder, og ulike faser av planprosessen. Til slutt i håndboken finner du en eksempelsamling hvor vi har gjort et utvalgt av prosjekter vi mener har stor overføringsverdi. Vi håper du vil finne nyttige råd og praktiske tips til hjelp i det videre arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn» (Håndbok Aldersvennlig Stedsutvikling, 2019).

Del denne artikkelen