raad
raad

Ny gruppe for flerkulturelt friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 19.02.2018

Norsk Friluftsliv har satt i gang en rådgivende gruppe for flerkulturelt friluftsliv. Målet med gruppen er å stimulere til et mer flerkulturelt friluftsliv og gi organisasjonene større kunnskap om hvordan friluftslivet kan gjøres mer tilgjengelig for flere grupper. Arbeidet startet i fjor med en arbeidsgruppe med representanter fra flere organisasjoner som så på det pågående… Read more »

Norsk Friluftsliv har satt i gang en rådgivende gruppe for flerkulturelt friluftsliv. Målet med gruppen er å stimulere til et mer flerkulturelt friluftsliv og gi organisasjonene større kunnskap om hvordan friluftslivet kan gjøres mer tilgjengelig for flere grupper.

Arbeidet startet i fjor med en arbeidsgruppe med representanter fra flere organisasjoner som så på det pågående arbeidet og drøftet ulike løsninger. Arbeidet blir nå videreført med en arbeidsgruppe med 10 personer med flerkulturell bakgrunn og som har erfaringer med friluftsliv og som har vært engasjert i gjennomføringen av Friluftslivets år 2015. Målet med gruppen er å stimulere til et mer flerkulturelt friluftsliv og gi organisasjonene større kunnskap om hvordan friluftslivet kan gjøres mer tilgjengelig for flere grupper.

På bildet sees fra venstre Lasse Heimdal, Tonje Refseth, Jahangir Alam Akash, Samar Maktabi, Nastaran Samavat, Jean-Claude Luabeya, Mahinder Naveen, Fahim Naeem og Svein-Magne Gjessing. (Hilde Myhrvold, Shaista Ayub, Emanuela Luglio, Marta Valdes og Himashi Patel var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Gruppen har allerede gitt mange viktige innspill, og en del av disse vil også bli presentert på Norsk Friluftslivs erfaringsdelingskonferanse for et flerkulturelt friluftsliv den 12. mai.

Del denne artikkelen