Ny folkehelsemelding: – Risikerer å legge en enorm byrde på de unge

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Paulina Cervenka

«Små grep skal gjøre en stor forskjell», er slagordet i regjeringens nye folkehelsemelding. –Med dagens helseutgifter må det større grep til, hvis ikke legger vi en enorm fremtidig byrde på de unge, mener Norsk Friluftsliv.

Helseutgiftene i Norge har vokst betraktelig de siste årene, i fjor ble det brukt rekordhøye 360 milliarder på helse. I dag kom regjeringens nye folkehelsemelding der de presenterer hvordan de vil komme de økende helseutgiftene til livs.

– Naturen er landets flotteste og aller beste treningssenter. Treningssenteret som blir bygget om flere ganger i året og byr på nye aktiviteter hver eneste årstid, sa folkehelseminister Åse Michalsen (FrP) da hun presenterte meldingen.

Til tross for flotte ord, er Norsk Friluftsliv bekymret over at regjeringen ikke har en tydeligere plan for hvordan de skal få flere i aktivitet.

Ubenyttet potensial

– Det er flott at regjeringen vil satse på tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse. Et løft for lavterskel aktivitet og friluftsliv vil kunne ha kjempebetydning for å nå alle disse målene. I meldingen savner vi nye tiltak som berører dette, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 friluftsorganisasjoner, som hver dag jobber for å få med flere ut i naturen. De skulle gjerne ha gjort enda mer for folkehelsa, men venter nå på et politisk løft.

– Friluftsorganisasjonene står klare til innsats, og vi vil trå til når de nødvendige ressursene er på plass!

Mange tapte leveår

Det er fire år siden forrige folkehelsemelding, og utfordringene har ikke blitt mindre siden den gang. Siden forrige plan har det vært en økning på 44,8 milliarder i helseutgifter.

– Bak tallene er veldig mange mennesker med tapte leveår og tapt livskvalitet. I tillegg kommer den økonomiske byrden. Regjeringen snakker om at små grep kan utgjøre en stor forskjell, men med dagens helseutgifter må det større grep til, for å unngå å legge en enorm fremtidig byrde på de unge, uttaler Lasse Heimdal.

Fra før vet vi at en vesentlig del av helseutgiftene skyldes livsstil, det vil si lidelser som i hovedsak kan unngås, forklarer Heimdal.

– Vi vet også at det er langt billigere å satse på helsefremmende tiltak, enn på reparasjon. Vi venter derfor nå på handlingsplanen for fysisk aktivitet, hvor vi forventer et større løft for friluftslivet.


Folkehelseminister Åse Michalsen la i dag frem den nye folkehelsemeldingen «Små grep skal gjøre en stor forskjell».
Foto: Wanda N. Nordstrøm

Del denne artikkelen