Grepene som kan løfte frivilligheten i din kommune

Publisert – Sist oppdatert 04.11.2020
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Gard Eirik Arneberg

Egne aktivitetsråd i kommunene kan bidra til mer aktive og inkluderende lokalsamfunn, mener Norsk Friluftsliv og Tverga.

De fleste kommuner har i dag egne idrettsråd som arbeider for best mulig forhold for den lokale idretten. Sammen med Tverga jobber Norsk Friluftsliv for at det skal etableres liknende råd for frivillige organisasjoner som fremmer friluftsliv og annen lavterskel-aktivitet.

Det overordnede målet med et aktivitetsråd er å gi barn og unge en større bredde i aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø.

Norsk Friluftsliv og Tverga har nå utarbeidet en ny brosjyre som forklarer hva et aktivitetsråd er, og hva man bør tenke på ved etablering.

Her kan du laste ned brosjyren Aktivitetsråd – Hvordan skape mer aktive og inkluderende lokalsamfunn?

Pilotprosjekt i Fredrikstad

Høsten 2019 ble Norges første aktivitetsråd etablert i Fredrikstad.

Dette fungerer som et pilotprosjekt, som bygger opp viktige erfaringer og nyttig for andre kommuner som ønsker å gjøre det samme.

Tverga og Norsk Friluftsliv bistår gjerne med råd, veiledning og verktøy fra idé til etablering. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

5 grunner til å etablere aktivitetsråd

  1. Grupper med størst behov for midler og tiltak sitter sjelden ved bordet når ressursene fordeles. Mange av hovedprioriteringene treffer de som har god helse og er fysisk aktive fra før.
  2. En stadig større utfordring i samfunnet er å tilby aktiviteter for alle uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Det må fremover tilrettelegges på en måte som inkluderer flere, styrker mangfoldet og utsatte grupper, med tilbud som alle har råd til å være med på.
  3. God folkehelse er den viktigste forutsetningen for at flest mulig kan leve aktive og meningsfulle liv. Likevel har inaktivitet og redusert hverdagsaktivitet blitt en av nåtidens største samfunnsutfordringer.
  4. Egenorganiserte aktiviteter har lenge vært i stor vekst og treffer en stor andel av befolkningen. I de fleste kommuner finnes det en større bredde av frivillighet, grupper og ressursmiljøer som kan mobiliseres for å fremme friluftsliv, lavterskel og egenorganisert fysisk aktivitet for grupper som ikke nås gjennom tradisjonelle tiltak.
  5. Sist men ikke minst – folk er naturlig mer aktive når de driver med det de liker godt! Om kommunen legger til rette for et bredere og mer inkluderende aktivitetstilbud – så får vi det mer moro der vi er!

Les mer på aktivitetsrad.no

Del denne artikkelen