Norsk Friluftsliv søker ny generalsekretær

Publisert – Sist oppdatert 29.06.2020

Vi søker en samfunnsengasjert leder med god kjennskap til det politiske landskapet og en brennende interesse for friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

Topplederstilling i Norsk Friluftsliv:

GENERALSEKRETÆR

Generalsekretæren må brenne for Norsk Friluftslivs samfunnsoppdrag som handler om å arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle og fremme allemannsretten. Generalsekretæren er både øverste leder for en stor fellesorganisasjon med 18 medlemsorganisasjoner og er daglig leder for ti høyt kompetente og engasjerte medarbeidere. Stillingen stiller store krav til personlige egenskaper og faglige kunnskaper. Vår nye generalsekretær må være en lagspiller som klarer å skape fellesskap og trivsel i sitt daglige arbeid i Norsk Friluftslivs administrasjon og ut mot medlemsorganisasjonene.

Generalsekretær er ansvarlig for daglig drift i tråd med styrets beslutninger. Aktuelle kandidater må derfor ha erfaring med den rollefordelingen som er mellom styret og generalsekretæren.

Vi ser for oss at vår kommende generalsekretær har erfaring fra frivillighetssektoren og forstår forholdet mellom en paraplyorganisasjon og medlemsorganisasjonene.

For å lykkes i denne rollen er det viktig at generalsekretæren har:

  • samfunnsengasjement og interesse for friluftsliv
  • god innsikt i offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
  • erfaring og/eller innsikt i politisk påvirkningsarbeid og ser betydning av dette
  • erfaring og/eller innsikt i kommunikasjon i alle typer medier, herunder sosiale medier, og ser betydningen av dette
  • forståelse for naturens grunnleggende verdi/forutsetning for friluftslivet og menneskets eksistens og behovet for å ta vare på denne
  • ha evne til og like å være Norsk Friluftslivs ansikt utad i media og politiske sammenhenger m.m.

Utdanning og erfaring:

  • høyere utdanning fra universitet eller høgskole, men relevant realkompetanse kan kompensere for dette
  • erfaring fra frivillige organisasjoner eller arbeidsplasser med stor kompleksitet

Vi kan tilby en travel hverdag med spennende, interessante og krevende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Pensjon og personalforsikring. Arbeidssted Oslo sentrum.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne as, Gro Møllerstad, tlf. 915 59 752.

Går inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad. Søknadsfrist: 23. august 2020.

Del denne artikkelen