Norsk Friluftsliv søker friluftsfaglig rådgiver

Publisert – Sist oppdatert 31.01.2020

Har du kunnskap om naturforvaltning og offentlig forvaltning, og brenner for natur og friluftsliv? Se hit!

NB! Annonsen er utløpt.

Grunnet økende arbeidsmengde søker Norsk Friluftsliv etter en friluftsfaglig rådgiver/ prosjektleder for 2 år, med mulighet til forlengelse.

Søk på stillingen her!

Arbeidsoppgaver inkluderer å:

 • sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet og bidra til utvikling av Norsk Friluftslivs politikk for natur og friluftsliv
 • utarbeide høringsforslag og notater
 • gi rådgivning og veiledning
 • noe foredragsvirksomhet
 • bidra med faglige råd og innspill til styremøter, prosesser og strategier
 • utarbeide grunnlagsstoff for andre ansatte og for media
 • innhente informasjon fra forsking og fra undersøkelser
 • være prosjektleder og koordinator for Friluftslivets uke og Friluftslivets dag med tilhørende arrangementer (utgjør anslagsvis 40 % av stillingen)
 • arbeid med søknader og rapporter til aktuelle departementer og etater
 • tildelinger til organisasjoner
 • prosjektarbeid eller prosjektledelse i andre tildelte oppgaver
 • delta i felles møter og kontoroppgaver på linje med andre ansatte

Arbeidsoppgaver vil tilpasses etter behov og andre oppgaver kan tilkomme. Det må påregnes noe reising. Arbeidstaker kan ikke være avhengig av hjemmekontor. Stillingen rapporterer til generalsekretær.

Hva vi forventer av deg:

Kvalifikasjoner som vektlegges:

 • relevant høyere naturfaglig utdanning, med særlig vekt på naturforvaltning.
 • kunnskaper og erfaring med offentlig forvaltning
 • erfaring med prosjektledelse/-arbeid
 • kunnskap om og erfaringer med frivillige organisasjoner

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du er en god organisator med gjennomføringsevne som er systematisk og selvstendig
 • du har en målrettet og fleksibel arbeidsform
 • du har gode samarbeidsevner
 • du har evne til å takle et hektisk arbeidsmiljø
 • du har engasjement for friluftsliv

Hva kan vi tilby:

Et lønnsnivå på linje med andre frivillige organisasjoner, pensjonsordning, forsikring, og ikke minst en spennende og meningsfull arbeidsplass midt i Oslo sentrum.

Søknadsfrist: 31.12.2018

Om arbeidsgiveren

NORSK FRILUFTSLIV er en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 940 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

Del denne artikkelen