Båt
Båt

Norsk Friluftsliv ønsker plan for Oslofjorden velkommen

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Norsk Friluftsliv er positive til Miljødirektoratets forslag til handlingsplan for Oslofjorden, som nylig ble levert til Klima- og miljødepartementet.

Tekst og foto: Linn Elise Jakhelln

Med sin artsrike og tilgjengelige natur, har Oslofjorden og området rundt stor nasjonal verdi, både for miljøet og friluftslivet.

Samtidig er området under stadig større press. Blant de viktigste utfordringene er befolkningsvekst, press på arealbruk i strandsonen og forurensning fra jordbruk og avløp. For å ivareta miljøet og friluftslivet i og ved fjorden, har Miljødirektoratet nå utarbeidet et forslag til en helhetlig handlingsplan for Oslofjorden.

Nå er det opp til departementet

Norsk Friluftsliv mener den foreslåtte planen er godt nytt for naturen og friluftslivet, og håper departementet nå følger opp.

– Her er det mye som vil kunne komme miljøet og friluftslivet til gode. Vi håper departementet ser verdien av tiltakene Miljødirektoratet foreslår, og følger opp handlingsplanen. Det forutsetter selvsagt at det også settes av tilstrekkelige midler til gjennomføringen av de foreslåtte tiltakene, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv.

Å bedre allmennhetens tilgang til strandsonen, opprettholde og styrke friluftslivsområder, og å sikre en mer helhetlig forvaltning av arealbruken langs fjorden, er blant tiltakene som foreslås i planen.

Helhetlig handlingsplan Oslofjorden

MINISTEREN AVGJØR: Planen ble nylig overlevert klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som vil ha ansvaret for at den følges opp videre. Foto: Klima- og miljødepartementet

Hvor mye er turen verdt?

Som en del av arbeidet med planen, har forskere blitt bedt om å vurdere den økonomiske verdien av økosystemtjenestene i Oslofjorden.

Til sammen er turgåing i strandsonen, båtliv og bading i området anslått til en verdi av hele 25,7 milliarder kroner i året.

– Rapporten viser at friluftslivet i og rundt Oslofjorden er den aktiviteten med høyest verdi for folk. Vi er ikke overrasket over funnene, da vi vet at dette er et svært attraktivt og tilgjengelig friluftsområde for veldig mange, sier Lerkelund.

Her kan du lese mer om verdirapporten, som er utarbeidet av forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Menon, på vegne av Miljødirektoratet.

Del denne artikkelen