Norge trenger et Friluftslivets hus

Publisert
Tekst: Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv, Morgan Andersson, Syklistforeningen – Foto: Synne Kvam

Roligere puls, lavere blodtrykk, færre stresshormoner. Naturopplevelser som kilde til god helse og høy livskvalitet er ubestridt. Samtidig presses friluftslivet fra flere kanter, og vi må tråkke opp nye veier som inspirerer oss til å leve våre liv i samspill med naturen.

Friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet, med høyest deltakelse og største bidragsyter til fysisk aktivitet. Unge og gamle, fra nord til sør, bruker naturen som sitt rekreasjonsrom og sted for påfyll og ny energi, hele året.

Allemannsretten har gitt oss tilgang til natur fra fjord til fjell, en rett som er høyt skattet av de fleste. Vi har store muligheter til ferdsel, opphold og høsting i naturen, en tradisjon som også gir store folkehelsegevinster, og som mange andre land misunner oss. Dette er verdt å ta vare på.

Mange i Norge er opptatt av å fremme og ta vare på friluftslivstradisjonene. Bare blant våre 17 medlemsorganisasjoner er det 5.000 lokale lag og foreninger – med i alt 950.000 medlemskap – som jobber for å styrke det lokale friluftslivet.

Samtidig presses friluftslivet fra flere kanter; av nedbygging av natur, av TV-kanaler, «gaming» og strømmetjenester som heller vil ha mennesker i sofaen. Og færre enn før har god kunnskap om hvordan man kan ta ansvar for seg selv og andre ute i naturen.

Færre enn før har god kunnskap om hvordan man kan ta ansvar for seg selv og andre ute i naturen.

En rapport fra Vista Analyse viser at Norge kan hente ut en samfunnsøkonomisk gevinst på inntil 80 milliarder i året gjennom økt aktivitet og friluftsliv. Samtidig viser statistikk fra den europeiske tidsbruksundersøkelsen HETUS at Norge er det nest mest stillesittende landet i Europa, kun Belgia kommer dårligere ut. Mer sykling, flere gåturer og annen naturlig aktivitet i hverdagen vil endre på dette.

Sykling i marka

FRILUFTSLIVETS HUS: - Vi vi drømmer om et felles nasjonalt kompetansesenter og en felles møteplass for friluftslivet, skriver generalsekretærene i Norsk Friluftsliv og Syklistforeningen, Lasse Heimdal og Morgan Andersson. Foto: Paulina Cervenka

Men per i dag finnes det ingen nasjonal myndighet med evne, vilje og ressurser til å sette i gang et arbeid i større skala, slik at man kan få hentet ut den gevinsten det ligger i å få inaktive aktive. Helse- og omsorgsdepartementet bruker ressurser på de som allerede er syke, Kulturdepartementet bruker ressurser på de som allerede er spreke, og Klima- og miljødepartementet er for opptatt av klima til å tenke større på aktivitet og friluftsliv.

I lys av friluftslivets størrelse og betydning for store deler av befolkningen er det overraskende at friluftsliv som aktivitet og kulturfenomen har så liten plass i samfunnsliv, politikk, forskning og utdanning, mens det blomstrer der folk deler sine hverdagsliv; i sosiale medier.

Aktører innenfor friluftslivet er spredt, administrasjonene er små, de har lite ressurser, de som forsker på området, har minimalt med ressurser, og politisk ledelse sentralt og lokalt tenker at friluftsliv er gratis og stort sett kommer av seg selv.

Aktører innenfor friluftslivet er spredt, administrasjonene er små, de har lite ressurser, de som forsker på området, har minimalt med ressurser, og politisk ledelse sentralt og lokalt tenker at friluftsliv er gratis og stort sett kommer av seg selv.

Dette vil ikke endre seg med det første. Vi har heller ikke tro på, og kanskje heller ikke et ønske om, at administrasjonene innenfor friluftslivet skal vokse mye i årene fremover. Men vi drømmer om et felles nasjonalt kompetansesenter og en felles møteplass der de som har kunnskap og ideer kan møtes, utvikle nye ideer, invitere skoleklasser, barnehager, frivillig engasjerte, forskere, politikere, arealplanleggere, utbyggere med flere og drøfte hvordan vi kan utøve friluftsliv der vi bor, og legge til rette for at enda flere i våre byer og bygder får oppleve natur gjennom hele året.

Et slikt sted kunne være til inspirasjon for alle som arbeider med friluftsliv over hele landet, samle inn og distribuere kunnskap, spre informasjon om allemannsretten og være inkubator for utvikling av løsninger for friluftsliv og folkehelse i det 21. århundre. Det må ligge i Oslo, nær Stortinget og alle de nasjonale organisasjonene, og samle inn gode eksempler fra hele landet og resten av Europa.

Vi ser for oss et fyrtårn for hvordan vi fremover kan leve våre liv i samspill med naturen. Et kraftsentrum for naturopplevelser der vi kan si til alle: «Kom inn – kom ut!»

En skisse på innhold og muligheter for et slikt senter ble utarbeidet i forbindelse med «Tidenes idékonkurranse» i regi av KLP. Vi har et håp om at et slikt senter kan realiseres i samarbeid med offentlige og private aktører i løpet av få år.

Del denne artikkelen