54 000 kroner pr innbygger

Publisert

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2014, som ble presentert i oktober 2013, inneholdt mange dramatiske tall for hva uhelse koster samfunnet.  Norge brukte i 2012 hele 270 milliarder kroner på helse- og omsorgsformål. Dette utgjør kr 54 000 i snitt pr innbygger.   – Dette er svært store tall, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv…. Read more »

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2014, som ble presentert i oktober 2013, inneholdt mange dramatiske tall for hva uhelse koster samfunnet.  Norge brukte i 2012 hele 270 milliarder kroner på helse- og omsorgsformål. Dette utgjør kr 54 000 i snitt pr innbygger.

 

– Dette er svært store tall, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv. Det er også betenkelig at vi har kunnskap til å redusere denne kostnaden vesentlig. En stor del av kostnadene er knyttet til livsstilssykdommer og inaktivitet. Dette kan vi gjøre noe med! Det finnes nok kunnskap i forvaltningen, men ikke vilje eller forståelse for hvilke virkemidler som er nødvendig for å løse utfordringene. Mange av svarene har staten allerede kommet med i Helsedirektoratets utgivelse «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet». Vi  forventer at regjeringen i neste budsjettforslag, som kommer 8. oktober 2014, tar innover seg denne virkeligheten og investerer kraftig i helsefremmende og forebyggende tiltak. Tilrettelegging for fysisk aktivitet er noe av det letteste vi kan komme i gang med. Vi vet også fra før at friluftsliv er den mest populære fritidsaktiviteten, og noe av det enkleste og rimeligste vi kan investere i.

 

Les HOD budsjettforslag Prp 1 for 2014, og se særlig på punkt 1.2 på side 10.

 

Punktet begynner slik:

 

1.2 Status for omsorg og helse
Foreløpige tall viser at Norge i 2012 brukte om lag 270 mrd. kroner på helse- og omsorgsformål. Det svarer til i overkant av 54 000 kroner per innbygger.
Dette omfatter alle private og offentlige utgifter som går til forbruk eller investeringer i helsetjenester mv…..

Del denne artikkelen