Nordmenns syn på «meningen» med friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En norsk studie fra 2002 viser at personer i Norge opplever meningen med friluftslivet både likt og ulikt. Myten om det norske friluftslivet kan hindre forståelsen for hvordan flertallet av nordmenn ser på og praktiserer friluftslivet. I dette studiet ble 14 informanter ed ulik alder og bakgrunn intervjuet om sin personlige friluftlivshistorie. 3 av intervjuene ble… Read more »

En norsk studie fra 2002 viser at personer i Norge opplever meningen med friluftslivet både likt og ulikt. Myten om det norske friluftslivet kan hindre forståelsen for hvordan flertallet av nordmenn ser på og praktiserer friluftslivet. I dette studiet ble 14 informanter ed ulik alder og bakgrunn intervjuet om sin personlige friluftlivshistorie. 3 av intervjuene ble gjengitt så fullstendig som mulig. De fleste av informantene vektla viktigheten av «fred og ro» og bedre helse som meningen med friluftslivet. Alle hadde blitt introdusert for friluftsliv som barn, sammen med familie og venner, og det sosiale aspektet var derfor også viktig. Friluftsliv så ut til å ha en viktig posisjon i informantenes syn på sitt eget liv, både i det lange liv og i dagliglivet.

Les forskningsartikkelen her: The production of meaning in outdoor recreation: A study of Norwegian practice

Del denne artikkelen