Nordmenns deltakelse i friluftslivsaktiviteter fra 1997 til 2007

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2007 viser at det er færre som går på tur i skogen nå enn på 1970-tallet, og færre unge går fotturer og skiturer.

Levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2007 viser at det er færre som går på tur i skogen nå enn på 1970-tallet, og færre unge går fotturer og skiturer.

Likevel er det totalt sett et økende antall fotturer og sykkelturer blant befolkningen, og de med høy utdanning og inntekt går mest fotturer og skiturer.

Resultatene fra undersøkelsen viser også at det har vært en klar nedgang i bær- og soppturer de siste ti årene, der kvinner og godt voksne er de mest aktive. Mens kvinner er de som i størst grad plukker bær og sopp, er det menn som helst går på jakt.

Unge er mest aktive i de fysisk krevende aktivitetene, slik som alpint, skøyteturer, klatring i fjell og is og rafting/elvepadling.

Blant barn er det flest som deltar på fotturer og utendørs bading i løpet av et år. Gutter er mest på fisketurer, mens jentene er mest på rideturer. Barn i ulike aldersgrupper velger stort sett de samme aktivitetene. Skiaktiviteter og husholdningsinntekt henger likevel sammen. Barn av foreldre med lav utdanning er minst med i friluftslivsaktiviteter. Det er derimot liten forskjell i valg av aktiviteter om barn bor sentralt eller ikke.

I 2007 var 13 prosent av befolkningen med i friluftslivsorganisasjoner. Flere menn enn kvinner er medlemmer og andelen medlemmer er størst blant høyt utdannete. Blant unge har det vært en økning i andelen medlemmer de seinere åra.

Resultatene hentet fra kapittel 4 i rapporten Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter av Odd Frank Vaage, utgitt av Statistisk Sentralbyrå i 2009.

Del denne artikkelen