Nordmenn foretrekker friluftsliv foran organisert idrett

Publisert – Sist oppdatert 12.02.2020

Friluftsliv og uorganisert trening er voksne nordmenns favoritter når det kommer til fysisk aktivitet. Det slår en ny rapport omtalt i Dagsrevyen fast. I rapporten «Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet» av Gunnar Breivik (Norges idrettshøgskole) og Kolbjørn Rafoss (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet), kommer det frem at deltakelsen i lagidrett synker… Read more »

Friluftsliv og uorganisert trening er voksne nordmenns favoritter når det kommer til fysisk aktivitet. Det slår en ny rapport omtalt i Dagsrevyen fast.

I rapporten «Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet» av Gunnar Breivik (Norges idrettshøgskole) og Kolbjørn Rafoss (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet), kommer det frem at deltakelsen i lagidrett synker jevnt og trutt, og at bruken av idrettshaller og arenaer går samme veien.

– Vi har tendens i samfunnet i retning av individualisme og selvrealisering, så folk ordner opp selv. Så har vi fått en fokus på familie, hvor folk vil bruke tiden sammen med barna sine, folk bruker parker utmarksarealer, stier, veier lysløyper; det er kanskje den viktigste arenaen, sier Gunnar Breivik til NRK.

Les også: Sju av ti går på tur hver uke

 Turstier mest populært
Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i den voksne norske befolkningen i perioden 1985-2015, gir oversikt over endringer i bruk av idrettsanlegg for perioden 1999–2015.

I perioden 1999 til 2015 er det særlig ulike former for friluftsliv, samt målrettet styrke- og utholdenhetstrening som har størst oppslutning hos voksne nordmenn.

Rapporten viser at 42 prosent benytter seg av turstier, 15 prosent av skiløyper og 34 prosent av treningssenter, mens kun 15 prosent trener i idrettslag.

Samtidig har 40 prosent av spillemidlene i Norge gått til idrettsanlegg.

– Rapporten viser tydelig hvor det er viktig å satse i årene fremover. Ingen har noe å vinne på å svekke idretten, det gjør de en for viktig jobb til. Men hvis vi går dypere inn i undersøkelsen og fokuserer på de som trenger aktivitet aller mest, så er også trening i tights på et helsestudio en skrekkens tanke. Enkle lavterskelaktiviteter i naturomgivelser rett ved der du bor, og gjerne hvis det kan kombineres med de nødvendige transportetappene i hverdagen, er helt optimalt. Kan det kombineres med sosial hygge, for eksempel med venner eller en forening, er det gode muligheter for at aktiviteten kan bli varig, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, om funnene i rapporten.

Fornuftig bruk av penger?
Helsedirektoratet tar til ordet for å sette fokus på om pengene burde fordeles annerledes, og stiller spørsmål ved om man ikke burde bruke mer penger på å legge til rette for de aktivitetene voksne nordmenn faktisk ønsker å drive med.

– Hvis det er så få av de voksne som velger å bruke idrettsanlegg, er det da kanskje ikke fornuftig å bruke de spillemidlene litt annerledes og kanskje fokusere på litt annet enn idrettsanlegg, og heller fokusere på aktiviteter som folk har lyst til? Og da kanskje vi klarer å få folk fortere opp av sofaen og mer ut på tur og være i fysisk aktivitet da?, spør Jacob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. 

– Men her henger mange igjen i gårsdagens tankesett – og vi har dokumentert at de enkle tilgjengelige nærturanleggene ikke blir prioritert når kommunene planlegger og søker spillemidler. Kommunene må tenke bredere enn idrett når de skal legge til rette for aktivitet, når vi nå får dokumentert at idretten har marginal betydning for den voksne befolkningen, sier Linhave.

 

Del denne artikkelen