Nordmenn bekymret for fremtidens skiføre – Varmere klima gir kortere snøsesong.

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

I en ny undersøkelse oppgir halvparten at de er bekymret for fremtidens skiføre.

Tekst: Wanda Nathalie Nordstrøm
Foto: Stefan Schweihofer/Pixabay

 Dette framkommer av en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Norsk Friluftsliv. Generalsekretær Lasse Heimdal forstår godt at folk er bekymret:

–Skigåing er en viktig del av det norske friluftslivet, men varmere klima vil gjøre at vi får kortere snøsesong over hele landet enn det vi har i dag. Ski er en viktig grunn til at vi kommer oss ut og er i bevegelse i en ellers mørk vinterstid, så det er klart det er trist at sesongen forkortes, sier han.

Et utvalg på 1000 respondenter fikk spørsmålet: Med tanke på klimaendringene, er du bekymret for fremtidens skiføre? Halvparten (50%) av de spurte er bekymret, med en jevn fordeling blant alle respondentene. Oslo er den landsdelen hvor folk er mest bekymret, her svarte hele 58 prosent ja på spørsmålet. Kvinner bekymrer seg også mer enn menn; 57 prosent av kvinnene svarte ja, mot 43 prosent av mennene.

Vil forlenge skisesongen

Skiforeningen er blant dem som har satt inn tiltak for å sikre skiføret også i snøfattige vintre. Siste nytt er et prosjekt som skal samle og dele kunnskap om løypekjøring på lite snø.

– Vårt løypemannskap har systematisk samlet inn kunnskap om hvordan løypetraseer bør legges, og hvordan skisporene skal prepareres for at de skal vare lengst mulig, sier Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen.

Denne kunnskapen ønsker Skiforeningen nå å dele i et nytt nettverk for løypekjørere over hele landet. De har i flere år jobbet med å samle kompetanse om hvordan man kan preparere løyper med lite snø, og hva som skal til for at løypene holder seg lenger i sesongen. Prosjektet støttes over statsbudsjettet med 1 million kroner.

– Gjennom økt kompetanse og gode forberedelser er jeg helt sikker på at vi også i overskuelig fremtid skal kunne tilby gode skimuligheter der folk bor.
Vi skal fortsette å glede oss til vinteren, sier Eide.

Trusler mot vinteren og skiføret

Varmere klima gjør at vi i løpet av de neste 100 årene vil få kortere snøsesong over hele landet enn det vi har i dag. Endringene vil være størst i lavlandet, som kan få opptil flere måneder kortere snøsesong fram mot 2100. Den maksimale snømengden gjennom året vil også reduseres de fleste steder. Den største reduksjonen vil finne sted i høyereliggende områder på Vestlandet og i Nordland, og på kysten av Troms og Finnmark.

Del denne artikkelen