Nordkapp-dommen er rettskraftig: – Stor betydning for lignende saker

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Wanda Nordstrøm

Høyesterett avviste Scandics anke i tvisten om Nordkapp. Norsk Friluftsliv mener den nå rettskraftige dommen kan få stor innvirkning over hele landet.

Det at vi nå har en dom som slår fast at man ikke skal kunne tjene penger på folks tilgang til norsk natur, er både viktig og svært gledelig. Loven er klar på at avgifter ved utfartsparkeringer kun skal dekke investerings-, drifts og vedlikeholdskostnader, og ikke gå til innkrevers egen vinning, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 

I september bekreftet Hålogaland lagmannsrett tingrettens dom om at Scandic må ha løyve fra kommunen, etter § 14 i friluftsloven, for å kunne kreve inn parkeringsavgift på Nordkapp-platået. Scandic anket saken videre til Høyesterett, men anken er nå avvist og dommen er dermed rettskraftig.

Vil stoppe ulovlig betaling for å bruke naturen 

Lier mener dommen kan få stor betydning for lignende saker der kommersielle næringsinteresser står mot allemannsretten. 

Nordkapp er dessverre ikke det eneste området der private aktører eller kommuner tjener penger på å kreve inn avgifter fra besøkende, som går langt utover kostnadene. 

Norsk Friluftsliv har i over 30 år vært tydelige på at det er avgiftsnivået, og ikke avgiften i seg selv som har vært problemet på Nordkapp. Det er lov å ta inn avgift på Nordkapp, men det krever løyve fra kommunen og må følge selvkostprinsippet, som ligger i friluftsloven. Forhåpentligvis kan Nordkapp-dommen, som nå bekrefter dette, bidra til å få en slutt på ulovlig betaling for bruk av natur også andre steder i landet, sier Lier. 

Les mer: Ankesaken om Nordkapp: – Nok en seier for friluftslivet og allemannsretten 

Vil du vite mer om Nordkapp-saken og hvorfor Norsk Friluftsliv har jobbet med den i over 30 år? Se alle våre artikler om temaet her. 

Del denne artikkelen