Nordkapp-dommen er en viktig seier for friluftslivet

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Wanda Nordstrøm

Nordkapp kommune vant i dag over hotellkjeden Scandic i den langvarige konflikten om Nordkapp-platået. Norsk Friluftsliv jubler over dommen.

I dag falt dommen i saken Scandic Hotels hadde anlagt mot Nordkapp kommune.

Rettens dom er at hotellkjeden ikke har lov til å innkreve parkeringsavgift fra besøkende til friluftsområdet på Nordkapp-platået, uten løyve fra kommunen.

– Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til naturen vår, sier Knut J. Herland, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv har arbeidet med Nordkapp-saken i over 30 år, og har vært spente på resultatet av dommen.

Den langvarige konflikten om det populære turistmålet handler om tolkningen av friluftslovens § 14 om adgang til å kreve avgifter for besøkende i naturen.

Fellesorganisasjonen har hele tiden hevdet at Nordkapp-platået er et utmarksområde etter friluftsloven, og at parkeringsplassen er en utfartsparkering og omfattes av friluftslovens § 14.

Scandic har på sin side ment at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven.

I dommen fra Vestre Finnmark tingrett får Nordkapp kommune medhold i at området dekkes av friluftsloven. Scandic Hotels AS er også dømt til å betale kommunens saksomkostninger.

– Dagens dom bekrefter at Nordkapp-platået først og fremst er et friluftsområde, som i prinsippet skal omfattes av allemannsretten. Denne forståelsen er i tråd med tolkingen til kommunen, statsforvalteren, departementet og Sivilombudsammen, sier Herland.

Del denne artikkelen