workshop sverige 4
workshop sverige 4

Nordisk workshop om inkludering

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

9. februar 2017 sto temaet «hvordan inkludere nye grupper i friluftslivet» på agendaen i Gøteborg. Da ble den tredje nordiske workshopen, av i alt fire totalt, arrangert – med hovedfokus på hvordan man kan jobbe for å inkludere innvandrere og multikulturelle i friluftslivet. Norsk Friluftsliv og representanter fra medlemsorganisasjonene var tilstede for å være med… Read more »

9. februar 2017 sto temaet «hvordan inkludere nye grupper i friluftslivet» på agendaen i Gøteborg. Da ble den tredje nordiske workshopen, av i alt fire totalt, arrangert – med hovedfokus på hvordan man kan jobbe for å inkludere innvandrere og multikulturelle i friluftslivet.

Norsk Friluftsliv og representanter fra medlemsorganisasjonene var tilstede for å være med på workshopen.  

Det er Nordisk Ministerråd som finansierer de nordiske workshopene, hvor målet er åsikre et fremtidig høyt felles fokus på friluftsliv i Norden

Hver workshop skal munne ut i noen felles anbefalinger som oversendes Nordisk ministerråd. Det er ett uttalt mål at organisasjonene ønsker å legge grunnlaget for en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv.

I april 2016 ble den første av de fire workshopene arrangert i Oslo, hvor temaet var hvordan man kan få med flere barn og unge i friluftslivet. Den andre workshopen ble avholdt i Helsinki høsten 2016, mens den siste workshopen avholdes i København i mai 2017.

Under workshopen fikk deltagerne høre innlegg fra alle de fire landene representert, der både prosjekter som har vært en suksess ble presentert, men også organisasjonenes utfordringer.

Workshopen ble holdt hos Sportsfiskarna, som også viste deltagerne hvordan de jobber med å gjøre svenske bekker om til gode steder hvor fisken ønsker å returnere for å yngle.

Her følger et knippe bilder fra workshopen:

 

Alle foto: Synne Kvam / Norsk Friluftsliv workshop sverige 2

workshop sverige 3

 

workshop sverige 1 workshop sverige 4 workshop sverige 5 workshop sverige 6 workshop sverige 7

Del denne artikkelen