– Ikke nødvendigvis et tegn på at nordmenn er friskere

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at færre nordmenn dør før 70 år av ikke-smittsomme sykdommer. Det betyr likevel ikke at vi har blitt så mye friskere, mener Norsk Friluftsliv.

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at færre nordmenn dør før 70 år av ikke-smittsomme sykdommer. Det betyr likevel ikke at vi har blitt så mye friskere, mener Norsk Friluftsliv.

Torsdag la Folkehelseinstituttet frem tall som viser at det er en nedgang i dødsfall forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer – også kalt livstilssykdommer. Årsaken er først og fremst nedgangen i dødsfall ved kreft og hjerte-karsykdommer.

– En nedgang på 18 % fra 2010 til 2015 er svært gledelig. Men i samme periode økte helsekostnadene i Norge med over 80 milliarder, eller 35 % til 311 milliarder, påpeker Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – og viser til tall fra SSB.

Det at færre dør, er ikke nødvendigvis et tegn på at nordmenn er veldig mye friskere, men at vi også er blitt flinkere til å behandle, mener Heimdal.

– Vi har også sett tegn i perioden på at helseforskjeller øker i befolkningen. Siste tall kan også tyde på at aktiviteten på nytt er på vei ned i befolkningen, og at fedme øker vesentlig, sier generalsekretæren i paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner.

– Vi gleder oss over at flere mennesker lever lenger på tross av alvorlig sykdom. Men vi må ikke glemme at den egentlige kampen handler om å holde folk friske, og det å snu den kraftige veksten i helsekostnader. Bare de neste fire år venter vi en akkumulert kostnadsvekst på 170 milliarder. Dette er ikke bærekraftig over tid. Skal vi få løst problemene trengs et tverrpolitisk forlik om å prioritere forebygging og folkehelse i årene fremover, understreker Lasse Heimdal.

Del denne artikkelen