skuter
skuter

Nei til vannscootere

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Norsk Friluftsliv mener det er viktig å begrense motorisert ferdsel i naturen så mye som mulig, og har jobbet sterkt for dette over lang tid.

Norsk Friluftsliv mener det er viktig å begrense motorisert ferdsel i naturen så mye som mulig, og har jobbet sterkt for dette over lang tid. Vi ønsker i utgangspunktet et forbud mot bruk av vannscootere i Norge. Sekundært ønsker vi et så strengt lovverk som mulig slik at støybelastninger på natur og mennesker blir så liten som mulig.

 

Norsk Friluftsliv vil at flest mulig uforstyrret får gode naturopplevelser i strandsonen.

 

Strandsonen er et av våre viktigste rekreasjonsområder. Vi søker dit store deler av året for å bade, oppleve sol og lys, gå tur, se, høre og lukte hva naturen har å by på. Dette betyr mye for manges livskvalitet. Vi ønsker derfor at flest mulig skal få oppleve livet i strandsonen, fri for forstyrrende støy.

 

Naturen i strandsonen er ikke uten lyd. Men opplevelsesmessig gjør det stor forskjell å høre lyder som naturlig hører hjemme der, og menneskeskapte lyder. En snekke i sakte fart og en brølende cabincruiser oppleves også forskjellig.

 

Manges erfaring med vannscootere er at det er en støyende, fartsfylt og arealkrevende aktivitet som til tider kan være i konflikt med badende, padlende og andre brukere av skjærgården. Bruk kan også forstyrre fuglelivet og dyrelivet. Vannscootere har i utgangspunktet heller ikke noen form for nytteverdi. Støy fra vannscooter kan være intensivt da kjøring ofte konsentreres om et avgrenset område. Dette fører til en vedvarende lyd-forurensning.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • Gi flest mulig store opplevelser med frihet fra lyd-forurensing i strandsonen
  • Ha et forbud mot bruk av vannscootere
  • Alternativt ha et strengt lovverk som begrenser naturbelastninger og at andre eksponeres for støy og farer ved bruk.
  • At det finnes Tilstrekkelige ressurser til tilsyn og kontroll

Del denne artikkelen