Nei til nedsalg av Statskog

Publisert – Sist oppdatert 27.04.2020

Regjeringen skal selge en million mål myr, skog og fjell til private interesser – til tross for at 74 prosent av Norges befolkning ikke støtter privatiseringen, i følge en undersøkelse NJFF har gjort. 

Skogen og fjellet i Norge brukes mye til friluftsliv, jakt og fiske, og de statseide skogene har vært tilrettelagt og åpen for alle. Nå skal enorme områder selges – i regjeringserklæringen står det at regjeringen vil «selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene». Dette er mer enn en million mål.

Skogen og fjellet i Norge brukes mye til friluftsliv, jakt og fiske, og de statseide skogene har vært tilrettelagt og åpen for alle. Nå skal enorme områder selges – i regjeringserklæringen står det at regjeringen vil «selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene». Dette er mer enn en million mål.

Vil svekke friluftslivet
Norsk Friluftsliv mener verdien av Statskogs skoger og virksomhetens samfunnsøkonomiske betydning må sees i en mye bredere samfunnsmessig sammenheng enn rent næringspolitisk.

-Verdiene av disse skogene må også vurderes i sammenheng med friluftslivet og den betydningen dette har for livskvalitet og folkehelse.  Statskog har et oppdrag som er mye videre enn for en vanlig privat skogeier, blant annet å legge til rette for et allment friluftsliv – noe som er svært positivt for samfunnet, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

-Allemannsretten vil fortsatt gjelde, selv om det blir private eiere. Men det vil gå ut over jakt og fiske, og tilrettelegging for friluftsliv for befolkningen blir dårligere, sier Heimdal. Det er også grunn til å tro at salget vil svekke Statskogs inntektsgrunnlag, og dermed deres evne til å forvalte enorme friluftslivsarealer som ikke gir inntekter, men som er viktig for samfunnet.

3 millioner mener det er feil å selge
En av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), er sterkt kritiske til nedsalget av Statskog og frykter dårligere kår for jakt og fiske når private overtar. De mener staten gjennom Statskog er den beste eieren.

​​​​– Når staten er grunneier, har vi en garanti; vi har en rettighet til å utøve jakt og fiske. Vi roper nå et varsko: Hvorfor skal man selge ut norske skog, fjell og myrer? Dette er jo vårt felles eie, dette er vårt arvesølv. Og dette forvalter jo Statskog i dag på en ypperlig måte, sier NJFFs informasjonssjef Espen Farstad.

Ipsos MMI har nylig gjort en meningsmåling for NJFF, som viser at bare 9 prosent støtter privatiseringen av statens skoger. 74 prosent er imot – nær 3 millioner av Norges befolkning.

Norsk Friluftsliv mener Statskog som grunneier er svært viktig for friluftslivet gjennom:

·        Å gi allmennheten tilgang til jakt- og fiske
Eksempel: Finnemarka i Drammen/Lier har gitt økt tilgang til jakt og fiske for store befolkningsgrupper etter at Statskog tok over som eier

·        Å gi allmennheten tilgang til rimelig overnatting i naturen
Eksempel: Statskog eier i dag og leier ut leier ut mange koier/hytter som alle har råd til å benytte seg av

·        Å forholde seg til en stor grunneier gjør det enklere for frivillige friluftslivsorganisasjoner
Eksempel: Når organisasjonene tilrettelegger for friluftslivet gjennom rydding og merking av stier, er de avhengig av samarbeid med grunneierne. Statskog oppleves i dette arbeidet som en stor og god samarbeidspart

·        Å forvalte befolkningsnære skoger til det beste for friluftslivet – viktig for nærfriluftslivet

 Skogbruket en viktig del av Statskogs inntekter. Et salg av den produktive skogen vil svekke inntektsgrunnlaget til Statskog, noe som igjen sannsynligvis vil bety mindre penger til de samfunnsoppdrag Statskog i dag utfører, og for friluftslivet.

-Vi kan ikke forvente at private aktører vil ivareta felleskapets behov på samme måte, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Del denne artikkelen