Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 11.02.2020

En ny praktisk veileder om fysisk tilrettelegging for friluftsliv, med minst mulig miljøbelastning og inngrep.

Miljødirektoratet har laget en veileder om naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. Veilederen retter seg mot kommuner, organisasjoner og frivillige som jobber med tilrettelegging. I veilederen kan du lese om alt fra overordnede prinsipper for naturvennlig tilrettelegging, til konkrete råd for materialvalg eller hvordan bålplasser og skilt bør plasseres.

Du finner veilederen her

Om publikasjonen:

Veilederen beskriver hvordan fysisk tilrettelegging kan gjennomføres med så liten miljøbelastning og så små inngrep i naturmiljøet og kulturlandskapet som mulig samtidig som naturmangfoldet og kvaliteten på friluftslivsopplevelsen ivaretas.

Veilederen beskriver generelle prinsipper og gjennomføringsprinsipper for naturvennlig tilrettelegging. De generelle prinsippene må ivaretas først. De handler om helhetlig planarbeid, balanse mellom områder med og uten tilrettelegging, universell utforming og alternative virkemidler for å stimulere til aktivitet. Videre anbefales å satse på tilrettelegging i nærmiljøet og å involvere målgrupper, grunneiere og andre aktuelle samarbeidsparter i arbeidet. Veilederen retter seg mot kommuner, organisasjoner og andre som er involvert i planlegging og gjennomføring av fysisk tilrettelegging for friluftsliv (Miljødirektoratet 2019).

 

Del denne artikkelen