NATURFORVALTNING

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Naturforvaltning handler om ta vare på natur og landskap gjennom planlegging og vern – og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser, også for kommende generasjoner.

>Les mer

Natur er en grunnleggende forutsetning for utøvelse av friluftsliv. Forskning og erfaring viser også naturopplevelsers betydning for helse og livskvalitet. Naturkunnskap forsterker naturopplevelser. Å bevare verdifull natur og forvalte den på en bærekraftig måte er derfor en naturlig del av friluftslivet.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil at viktige friluftslivsarealer bevares og vedlikeholdes til glede for våre etterkommere.

Det man blir glad i, hegner man om og tar vare på. Naturbruk er derfor kilde til godt naturvern. Kjennskap til og erfaring med natur i oppveksten er ofte en forutsetning for naturopplevelser i voksen alder.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • At naturen får større verdi i konflikter om bruk av arealer
  • Sikre tilgang til naturopplevelser i nærheten av alle bostedsområder
  • Sikre tilstrekkelig vedlikehold av friluftsområder
  • Styrke opplæring i Friluftsliv for innvandrere og flerkulturelle
  • Sikre et mangfold av naturtyper for ulike opplevelser
  • Gjøre folk glade i natur gjennom bruk av naturen

Del denne artikkelen