Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

Publisert – Sist oppdatert 11.02.2020

Den offentlige utredningen fra 2013 inneholder problemstillinger i tilknytning til økosystemtjenester. Utredningen er lagt fram av et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen. Rapporten er delt inn i 5 deler. Del 1 går gjennom økosystemtjenestebegrepet og hvorfor dette er relevant for Norge. I del 2 gir utvalget blant annet en vurdering av tilstanden og utviklingen til norske økosystemer. Spesielt vurderer utvalget status og… Read more »

Den offentlige utredningen fra 2013 inneholder problemstillinger i tilknytning til økosystemtjenester. Utredningen er lagt fram av et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen. Rapporten er delt inn i 5 deler.

Del 1 går gjennom økosystemtjenestebegrepet og hvorfor dette er relevant for Norge.

I del 2 gir utvalget blant annet en vurdering av tilstanden og utviklingen til norske økosystemer. Spesielt vurderer utvalget status og utviklingstrekk som er karakteristiske for økosystemer i Norge, samt hvilke faktorer som er viktige drivere for påvirkningen på økosystemene. I tillegg gjør utvalget en vurdering av på hvilken måte norsk økonomisk virksomhet kan påvirke andre lands økosystemer.

I del 3 vurderer utvalget betydningen av å synliggjøre natur- og miljøverdier for å sikre en bedre forvaltning. Utvalget drøfter hvordan slike verdier kan synliggjøres, både kvalitativt, kvantitativt og monetært. Utvalget vurderer spesielt fordeler og ulemper knyttet til økonomisk verdsetting av økosystemtjenester. Deretter gjør utvalget en vurdering av hvorvidt og hvordan samfunnsøkonomiske analyser kan være hensiktsmessig som beslutningsstøtte i forvaltningen av økosystemer. Basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur redegjør utvalget for hvilke anslag for verdier av økosystemtjenester i Norge som foreligger per i dag. Del 3 avsluttes med en vurdering av betydningen av å utvikle og benytte regnskap og indikatorer som grunnlag for å sikre en bedre forvaltning av miljøressursene.

Del 4 dreier seg om hvorvidt rammebetingelsene som offentlige og private beslutningstakere handler under formidler verdier av økosystemer og – tjenester.

I del 5 peker utvalget på at det vil være en rekke samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til å forvalte miljø- og naturressurser på en mer hensiktsmessig måte.

Les utredningen her: Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

Del denne artikkelen